Kort verhaal / Van den dood van…

J.J. Louvrier, 1800 - 1833, prent, RP-P-OB-201.782

Koning Lodewijk XVIII ligt opgebaard onder een baldakijn. Hovelingen staan rouwend om zijn lichaam. Onder de afbeelding een onderschrift in het Nederlands en in het Frans in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: n. 194. B.