Hou'en trouw aan kroon en troon…

Petrus Regout & Co., 1918 - 1919, herdenkingsbord, NG-1982-3

Herdenkingsbord met de kleuren oranje, groen en donkerrood. Rand van oranje-appeltjes met gestileerde bladeren en rondschrift. Op het plat nederlandse leeuw waarboven een kroon en een wimpel geflankeerd door oranje-appeltjes met bladeren en 5 wapentjes (2 sterren, 2 leeuwen en een posthoorn) op een…

Vrouwen in de stoet van de…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-11

In de stoet van de Maastrichtse Heiligdomsvaart dragen vrouwen kronen met opschriften als "dienstbaarheid" en "trouw". Deze kronen hebben een symbolische betekenis: de bekroning van Gods heilswerk is het geluk van de mens. Wat daarvoor van de mensen wordt verlangd staat op de kronen beschreven. Alle…

Het Maagdenkoor uit Tongeren…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-17

In dit gedeelte van de stoet van de Heiligdomsvaart van Maastricht staat Maria centraal. Toen Maria hoorde, dat zij was uitgekozen moeder te zijn van de Zoon van God, jubelde zij het uit van blijdschap. De jubelzang van Maria wordt door het Maagdenkoor uit Tongeren (België), die in de stoet…

Licht processie in Wijck tijdens de…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-3

Tijdens de Maastrichtse Heiligdomsvaart wordt in Wijck een lichtprocessie gehouden. Vier misdienaars wachten hier naast een draagbaar.

Jongens staan te wachten tot ze…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-15

Een groepje jongens staat te wachten tot ze ingedeeld wordt in de stoet van de Heiligdomsvaart van Maastricht. Met de miniatuur doopvont en doopkaarsen beelden zij het sacrament van het doopsel uit.

Lichtprocessie in Wijck, een buurt…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-1

Tijdens de Maastrichtse Heiligdomsvaart wordt er in de buurt Wijck een lichtprocessie gehouden. Onder het baldakijn houdt een geestelijke een monstrans (het gouden vaatwerk waarin de hostie wordt getoond) met het Heilige Sacrament vast. In devotie knielen de omstanders en maken het kruisteken. De…

Licht processie in Wijck, een buurt…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-2

Tijdens de Heiligdomsvaart in Maastricht wordt er in Wijck een Lichtprocessie gehouden. In de processie wordt een replica van het Zwarte Kruis van Wijck, een middeleeuws kruisbeeld uit de parochiekerk aldaar, rondgedragen. Leden van het broederschap van het Zwarte Kruis dragen processielantaarns.…

Philipsvrouwen en hun supporters…

Catrien Ariëns, 1980, documentaire foto, NG-1981-7-51

Werkneemsters van Philips uit Heer en hun supporters uit Maastricht doen als lampjes verkleed mee aan een carnavalsoptocht.

Noodmunt beleg van Maastricht van…

Lambertus Nicolaus Servatius Eymael, 1794, noodmunt, NG-VG-4-504

Noodmunt van vijftig stuivers van het beleg van Maastricht door de Fransen. Vervaardigd uit het zilver van de St. Servaas- en O.L. Vrouwe-kapittels. Voorzijde: vier stempels boven elkaar; rechthoekige stempel met jaartal; vijfpuntige ster; rechthoekige stempel met waardeaanduiding en kleine stempel…

Reliëf met de apostel Jacobus

anoniem, ca. 1150 - ca. 1170, stijl, BK-NM-8438

Jacobus staat frontaal met het hoofd even naar rechts. Hij houdt met beide handen een opengeslagen boek met de band tegen zich aan. Aan de boven- en onderkant van het boek is de rug in een (vertekend) perspectief weergegeven. De apostel draagt baard en snor, zijn gescheiden haar vals aan weerszijden…