Kesawanstraat in Medan met winkels,…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, foto, RP-F-AA3189-8

Onderdeel van Album met heliogravures van Sumatra's oostkust.

Transport van tabak per ossenkar…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, foto, RP-F-AA3189-29

Onderdeel van Album met heliogravures van Sumatra's oostkust.

Uitplanten van zaailingen (boven)…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, foto, RP-F-AA3189-22

Onderdeel van Album met heliogravures van Sumatra's oostkust.

Sennahlaan in Tanjungpura

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, foto, RP-F-AA3189-15

Onderdeel van Album met heliogravures van Sumatra's oostkust.

Sorteerschuur van een…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, foto, RP-F-AA3189-31

Onderdeel van Album met heliogravures van Sumatra's oostkust.

Gezicht op de renbaan in Medan

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900, foto, RP-F-AA3189-7

Onderdeel van Album met heliogravures van Sumatra's oostkust.

Tabaksbladen (links, midden,…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, foto, RP-F-AA3189-27

Onderdeel van Album met heliogravures van Sumatra's oostkust.

Portret van een Batakman met dolk…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, foto, RP-F-AA3189-53

Onderdeel van Album met heliogravures van Sumatra's oostkust.

Olieveld op Sumatra: bron (boven)…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, foto, RP-F-AA3189-18

Onderdeel van Album met heliogravures van Sumatra's oostkust.

Werkzaamheden in een tabaksschuur…

Carl J. Kleingrothe, ca. 1900 - ca. 1920, foto, RP-F-AA3189-32

Onderdeel van Album met heliogravures van Sumatra's oostkust.