Drie Duitse landschappen

Carl Friedrich Würthle, naar Leonhard Faustner, AltmannWilhelm Boshart, 1830 - 1902, prent, RP-P-1907-2457

Tutzing

Henri Braakensiek, 1922, prent, RP-P-1936-999

Zicht op de plaats Tutzing en omliggende heuvels aan de Starnberger See in Beieren.

Starnberger See

Henri Braakensiek, 1922, prent, RP-P-1936-1002

Heuvels en een nederzetting aan aan de Starnberger See in Beieren.

Plaats aan de Starnberger See

Henri Braakensiek, 1922, prent, RP-P-1936-994

Gezicht op een nederzetting met kerk in een heuvellandschap aan de Starnberger See in Beieren.

Aus dem König-Ludwigs Album

Carl Friedrich Würthle, naar Wilhelm Scheuchzer, 1830 - 1902, prent, RP-P-1907-2604

Gezicht in München

Heinrich Adam, 1797 - 1862, prent, RP-P-1908-2435

Gezicht in München

Heinrich Adam, 1797 - 1862, prent, RP-P-1908-2430

Aus dem König-Ludwigs Album

Carl Friedrich Würthle, naar Andreas Achenbach, 1830 - 1902, prent, RP-P-1907-2609

Portret v. Franz Adam

Johann Leonhard Raab, 1835 - 1899, prent, RP-P-1951-607