Heilige Familie met Elisabet en…

Michel Natalis, naar Rafaël, 1620 - 1668, prent, RP-P-OB-23.835

Maria neemt het Christuskind, dat uit een wieg stapt, in haar armen. Christus wordt aanbeden door Johannes de Doper, wiens moeder Elisabet hem helpt bij het vouwen van de handen. Op de achtergrond twee figuren, waarvan één een engel met bloemen in de handen. Rechtsachter staat Jozef.