Botervloot, beschilderd met…

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1778 - ca. 1782, botervloot, BK-14561-L-A

Haringschaal, beschilderd met…

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1774 - ca. 1778, haringschaal, BK-NM-11349-B

Twee sierbloempotten (cache-pots)…

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1778 - ca. 1782, schotel, BK-1988-9-B

Theeservies voor twee personen…

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1778 - ca. 1782, theepot, BK-1958-1-B

Pijpenslee, met beschilderde…

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1778 - ca. 1782, pijpenslee, BK-1983-7

Spoelkom, beschilder met een…

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1778 - ca. 1782, spoelkom, BK-14562-H

Schotel, beschilderd met figuren in…

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1778 - ca. 1782, schotel, BK-14561-M-1-B

Snuifdoos

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1778 - ca. 1782, snuifdoos, BK-14560-N

Botervloot, beschilderd met…

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1774 - ca. 1778, botervloot, BK-14561-N-A

Melkkan met deksel, beschilderd met…

Manufactuur Oud-Loosdrecht, ca. 1775 - ca. 1778, melkkan, BK-NM-11860-119-D