Titelpagina van een verzamelbundel…

Willem Outgertsz. Akersloot, 1632, prent, RP-P-1880-A-4528

In het midden een vellum met de titel van het boek, boven het doek zit een godin met een hoorn des overvloeds en een kreeft in haar handen. Naast haar staat een vaas met korenaren. Onder het vellum zit een riviergod met hoorn des overvloeds en palmtak. Naast hem een hond en een hagedis. Rechts van…

Titelpagina voor Index Batavicus,…

Hillebrand van der Aa, naar Willem van Mieris, 1701, prent, RP-P-1935-222

De Hollandse maagd zit op de Hollandse leeuw met een kat op haar schoot. Twee vaandels met leeuw en kat. Links op de achtergrond een boekenkast met daarop de wapens van de Zeven Provinciën, rechts uitzicht op een landschap met twee dorpen aan zee.

Titelpagina van Rerum Gestarum van…

Willem Outgertsz. Akersloot, 1632, prent, RP-P-1935-261

Vrouw tronende op een bordes, in de ene hand een vaandel, in de andere een gevleugelde vrouw, die haar met een lauwerkrans kroont. Links een naakte vrouw met een vaas, rechts een biddende vrouw. Onder het bordes vier putti met attributen die de oogst symboliseren.

Architecturale omlijsting met buste…

François van Bleyswijck, 1736, prent, RP-P-1904-1263

Architecturale omlijsting voor titel met buste van keizer Justinianus op sokkel geflankeerd door Minerva en personificatie van gerechtigheid. Twee bustes van Hadrianus en Augustus sieren de lijst die wordt bekroond met een wapen en een band met de tekst Constantia Triumphat.

Hero stort zich uit wanhoop in zee…

François van Bleyswijck, 1737, prent, RP-P-BI-1230

Hero springt uit het raam en stort zich uit wanhoop in zee nadat haar geliefde Leander verdronken is in de Hellespont. De fakkel waarmee zij hem de richting wees, is gedoofd en wordt vastgehouden door een putto.

Kruisiging van Christus en…

François van Bleyswijck, 1740, prent, RP-P-OB-4564

De Kruisiging van Christus is het onderwerp van een allegorie met deugden, een vrouwelijke personificatie van geloof, hoop en liefde zit naast de waarheid. Een leeuw bewaakt het boek met zeven zegels dat wordt genoemd in Openbaring vers 5 en vermorzelt Satan onder zijn poot. Een Joodse hogepriester…

Allegorie met vrouwelijke…

François van Bleyswijck, 1681 - 1746, prent, RP-P-1921-344

Allegorie met vrouwelijke personificaties en mogelijk strijd tussen deugden en ondeugden. De personificatie van de waarheid zit op een wolk met in haar handen een hoorn des overvloeds en globe met het woord veritas. Een zittende vrouw met als attributen een kruis en anker trapt met haar voeten op…

Gesprek tussen Tijd en…

Willem de Broen, 1755, prent, RP-P-1937-114

De personificaties van Tijd en Geschiedschrijving zijn in gesprek met elkaar. Geschiedschrijving zit op een trap in een grote hal. Naast haar een dansende engel die op een bazuin blaast.

Interieur van bibliotheek met…

François van Bleyswijck, 1681 - 1737, prent, RP-P-OB-4565

Een geleerde staat in een bibliotheek en wijst naar een personificatie van Geschiedenis (Historia) die aantekeningen maakt van alle gedenkwaardige gebeurtenissen, daarbij geholpen door Vader Tijd en onder het toeziend oog van Minerva en de waarheid. Het interieur is opgenomen door een architecturale…

Muze en putti zitten bij…

François van Bleyswijck, 1720, prent, RP-P-1964-3399

Een muze en putti zitten bij het grafmonument van dichter Arnold Moonen. Op een wolk ligt Faam, zij blaast op een bazuin. Het landschap op de achtergrond toont de berg Parnassus met de muzen en Pegasus.