De Jeugd werd hier gestigt / door…

David Du Mortier & Zoon, 1789 - 1855, prent, RP-P-OB-84.385

Blad met 48 voorstellingen van momenten uit het menselijk leven van dopen tot trouwen. Onder elk plaatje een regel tekst. Genummerd rechtsboven: N 7.

Zo Jongens komt met hopen, En Wild…

David Du Mortier & Zoon, 1789 - 1855, prent, RP-P-OB-84.383

Blad met 24 voorstellingen over het leven van de kwakzalver dr. Steeven en zijn knecht Spring in 't Veld. Onder elk plaatje een tweeregelig versje. Genummerd rechtsboven: 9.

Christus aan het kruis

David Du Mortier & Zoon, 1789 - 1855, prent, RP-P-OB-84.384

Christus aan het kruis, met Maria, Johannes en Maria Magdalena. In het onderschrift een vers van zes regels. Genummerd rechtsboven: N. 56.

O Adam / had gy niet in deze vrucht…

David Du Mortier & Zoon, naar Hans Sebald Beham, 1791, prent, RP-P-OB-200.519

Adam en Eva bij de boom der kennis. Adam neemt een appel uit Eva's hand. Eva neemt een tweede appel aan van de slang die om de boom gekronkeld zit. Op de achtergrond een hert en een papegaai. Boven in de boom een schedel. Genummerd rechtsboven: N. 54.

Zomermiddag

Dirk Noothoven van Goor, 1850 - 1881, prent, RP-P-OB-205.754

Blad met 3 voorstellingen en een stuk bladmuziek met een lied over een zomermiddag. Boven elke voorstelling een titel en onder elke voorstelling coupletten van het lied. Genummerd rechtsboven: No. 154.

Tafereelen uit de geschiedenis van…

Dirk Noothoven van Goor, 1850 - 1881, prent, RP-P-OB-205.762

Blad met 6 voorstellingen uit het leven van Christus. Boven elke voorstelling een titel en onder elke voorstelling een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 164.

De ouderdom

Dirk Noothoven van Goor, 1850 - 1881, prent, RP-P-OB-205.783

Blad met 5 voorstellingen en een stuk bladmuziek met een lied over het leven van een oude man genaamd Klaas. Boven elke voorstelling een titel en onder elke voorstelling coupletten van het lied. Genummerd rechtsboven: No. 180.

Tafereelen uit het leven van Jezus,…

Dirk Noothoven van Goor, 1850 - 1881, prent, RP-P-1990-7

Blad met 6 voorstellingen uit het leven van Christus. Boven elke voorstelling een titel en onder elke voorstelling een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 161.

Jack de reuzendooder

Dirk Noothoven van Goor, 1850 - 1881, prent, RP-P-OB-205.817

Blad met 8 voorstellingen uit het sprookje van Jack de reuzendoder. Onder elke voorstelling een zesregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 200.

Tafereelen uit het leven van Jezus,…

Dirk Noothoven van Goor, 1850 - 1881, prent, RP-P-OB-205.759

Blad met 6 voorstellingen uit het leven van Christus. Boven elke voorstelling een titel en onder elke voorstelling een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 162.