Kaart van Palestina

Nicolaes van Geelkercken, naar Arnoldus van Geilkercken, 1621, prent, RP-P-OB-52.502

Rechteronderplaat van een kaart van Palestina, met opschriften die betrekking hebben op de gebeurtenissen van het Oude en Nieuwe Testament. In de rand vier voorstellingen uit het Nieuwe Testament: de kruisafneming, de opstanding van Christus, een Joodse hogepriester en het Laatste Oordeel. In een…

Plattegrond van Stavoren

Nicolaes van Geelkercken, 1616, prent, RP-P-1910-2160

Plattegrond van de stad Stavoren en haar versterkingen met op de voorgrond de Zuiderzee. In een cartouche in de linkerbovenhoek de Latijnse titel.

Kaart van Noord-Holland

Jan van Jagen, naar Joost Jansz. Bilhamer, 1778, prent, RP-P-AO-7-65

Deze kaart uit 1778 is gemaakt naar een kaart van Noord-Holland uit 1575 (voor de tweede staat uit 1608, zie RP-P-AO-7-2). Langs de onderkant de titel. Rechts een cartouche met de titel van de originele kaart en de legenda in het Nederlands. Links hiervan een staande visser met passer en schietlood.…

Plattegrond van Venetië, ca.…

Abraham Allard, naar anoniem, 1701 - 1714, prent, RP-P-OB-83.037-18

Plattegrond van Venetië, gezien in vogelvluchtperspectief. In de lucht twee wapens. Onderdeel van de gebundelde reeks van 49 platen van vermaarde sterke steden en vestingen in de Spaanse Successieoorlog, ca. 1701-1713. Met de titels in het Nederlands en Frans.

Kaart van Vigo, ca. 1701-1713

Abraham Allard, naar anoniem, 1702 - 1714, prent, RP-P-OB-83.037-3

Kaart van de Spaanse stad Vigo waar op 23 oktober 1702 in de baai de Spaanse Zilvervloot is overvallen en vernietigd. Onderdeel van de gebundelde reeks van 49 platen van vermaarde sterke steden en vestingen in de Spaanse Successieoorlog, ca. 1701-1713. Met de titels in het Nederlands, Frans en…

Plattegrond van Luik, ca. 1701-1713

Abraham Allard, naar anoniem, 1702 - 1714, prent, RP-P-OB-83.037-40

Plattegrond van de stad Luik, veroverd door de geallieerden op de Fransen, 14-29 oktober 1702. Onderdeel van de gebundelde reeks van 49 platen van vermaarde sterke steden en vestingen in de Spaanse Successieoorlog, ca. 1701-1713. Met de titels in het Nederlands en Frans.

Plattegrond van Roermond, ca.…

Abraham Allard, naar anoniem, 1702 - 1714, prent, RP-P-OB-83.037-44

Plattegrond van de stad Roermond. Na beleg overgegaan naar de Verenigde Nederlanden, 7 oktober 1702. Onderdeel van de gebundelde reeks van 49 platen van vermaarde sterke steden en vestingen in de Spaanse Successieoorlog, ca. 1701-1713. Met de titels in het Nederlands en Frans.

Plattegrond van Milaan, ca.…

Abraham Allard, naar anoniem, 1701 - 1714, prent, RP-P-OB-83.037-20

Plattegrond van Milaan. Onderdeel van de gebundelde reeks van 49 platen van vermaarde sterke steden en vestingen in de Spaanse Successieoorlog, ca. 1701-1713. Met de titels in het Nederlands en Frans.

Plattegrond van Fort Louis, ca.…

Abraham Allard, naar anoniem, 1701 - 1714, prent, RP-P-OB-83.037-25

Plattegrond van het in 1688 door de Fransen gebouwde fort Louis, gelegen aan de Rijn onder Straatsburg. Onderdeel van de gebundelde reeks van 49 platen van vermaarde sterke steden en vestingen in de Spaanse Successieoorlog, ca. 1701-1713. Met de titels in het Nederlands en Frans.

Plattegrond van Naarden, ca.…

Abraham Allard, naar anoniem, 1701 - 1714, prent, RP-P-OB-83.037-46

Plattegrond van de Hollandse stad Naarden. Onderdeel van de gebundelde reeks van 49 platen van vermaarde sterke steden en vestingen in de Spaanse Successieoorlog, ca. 1701-1713. Met de titels in het Nederlands en Frans.