Het beleg van Haarlem, 1572-1573

Pieter Willem Marinus Trap, naar Coenraet Decker, 1849 - 1851, prent, RP-P-OB-79.234

Overzicht van het beleg van de stad Haarlem met het omringende gebied in vogelvluchtperspectief. Op de voorgrond links Spaanse officieren bij de legerplaats van de Spaanse troepen, rechts het Huis ter Kleef. Bovenaan het wapen van Haarlem.

Melis Stoke schrijft zijn…

Johann Heinrich Maria Hubert Rennefeld, naar Johann Georg Schwartze, 1865 - 1870, prent, RP-P-OB-102.819

De monnik Melis Stoke zit aan een schrijftafel zijn Rijmkroniek van Holland te schrijven, ca. 1300.

Het verbond der edelen, 1565

Carel Christiaan Antony Last, naar Edouard De Biefve, 1870, prent, RP-P-OB-80.426

Het verbond der edelen. Grote zaal waarin de groep edelen verzameld zijn om het Smeekschrift te ondertekenen, Brussel, 6 december 1565. Links staande Hendrik van Brederode.

Kaart van Nederland in de…

Laurens Philippe Charles van den Bergh, 1850 - 1852, prent, RP-P-OB-80.419

Kaart van de Lage Landen in de Frankische tijd. Met globale aanduiding van de verschillende gewesten.

Beleg van Den Bosch, 1629

Johann Peter Berghaus, naar Jan Karel Jacob de Jonge, 1848 - 1850, prent, RP-P-OB-81.195A

Kaart van Den Bosch en omgeving tijdens de omsingeling en het beleg door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, van 1 mei tot 17 september 1629.

Gemaskerde optocht door het Leidse…

Gerardus Johannes Bos, 1780 - 1795, prent, RP-P-OB-78.410

Gemaskerde optocht door het Leidse Studentencorps op 12 juni 1855. Uitgebeeld wordt de intrede van Karel V te Dordrecht op 3 juni 1515, bij de gelegenheid van zijn huldiging tot graaf van Holland.

Triomfwagen van Karel V en…

Cornelis Boel, naar Antonio Tempesta, 1690 - 1710, prent, RP-P-OB-78.413

Optocht met Karel V en zijn broer Ferdinand I gezeten in een triomfwagen getrokken door paarden. Voorafgegaan door soldaten met standaarden en buit en hoornblazersAchter de zegewagen fakkeldragers. Rechts en op de achtergrond geboeide gevangenen, ca. 1532. Met onderschrift van vier regels in het…

Verovering van Rome, 1527, nr. 2

Cornelis Boel, naar Antonio Tempesta, 1690 - 1710, prent, RP-P-OB-78.411

Legers onder leiding van Karel V veroveren Rome, 1527. Op de voorgrond maken soldaten zich klaar voor de strijd, op de achtergrond bestormen de legers een poort van de stad. Met onderschrift van vier regels in het Latijn.

Karel V laat een klooster bouwen,…

Cornelis Boel, naar Antonio Tempesta, 1690 - 1710, prent, RP-P-OB-78.414

Karel V in overleg met de architecten van het klooster dat hij laat bouwen. Op de achtergrond bouwwerkzaamheden, 1555. Met onderschrift van vier regels in het Latijn.

Optocht van Karel V met de paus bij…

Cornelis Boel, naar Antonio Tempesta, 1690 - 1710, prent, RP-P-OB-78.412

Optocht met Karel V en de paus Clemens VII te paard onder een baldakijn gedragen door dienaren, bij de kroning tot keizer te Bologna, 24 februari 1530. Met onderschrift van vier regels in het Latijn.