De zestien kwartieren van Willem…

anoniem, 1691, prent, RP-P-OB-83.372

De zestien kwartieren van Willem III. Links de acht kwartieren van zijn vaders zijde. Rechts de acht kwartieren van zijn moeders zijde. Midden boven zijn wapen met een kroon, gedecoreerd met de Kousenband en het devies van de Orde van de Kousenband. Midden onder het wapen van keizer Adolf. In het…

Optocht bij de inwijding van…

anoniem, 1779 - 1781, prent, RP-P-OB-79.616

Optocht bij de inwijding van Universiteit van Leiden, 8 februari 1575. Stoet in drie rijen boven elkaar afgebeeld. Rechtsonder soldaten, muzikanten, vaandeldragers en vreugdeschoten. Links lopen hoogwaardigheidsbekleders en professoren door een triomfpoort met het wapen van Leiden. Linksonder het…

Wapenschild van Willem IV, prins…

Johannes van der Spyck, 1736 - 1761, prent, RP-P-1911-3515

Het wapenschild van Willem IV, prins van Oranje-Nassau, met onderaan de wapenspreuk: Je Matiendrai.

Allegorie op de zware bankroeten…

anoniem, 1763, prent, RP-P-OB-84.582

Allegorie op de zware bankroeten door de wissel-windhandel aan de Amsterdamse beurs in het jaar 1763. Een wagen met kooplieden ontvlucht de stad, andere berooide kooplieden blijven in paniek achter. Op de voorgrond een poort met twee medaillons en gebroken kettingen, links de droevige Mercurius,…

tekstblad bij de titelplaat

Brandyn Ryser, 1742, prent, RP-P-OB-102.592

Veertien versregels in het Nederlands in boekdruk. De verzen geven een toelichting bij de afbeelding op de titelpagina van een boek over slavernij.

Allegorie op het herstel na de…

anoniem, 1763, prent, RP-P-OB-84.581

Allegorie op het herstel van Beurs te Amsterdam na de zware bankroeten door de wissel-windhandel in het jaar 1763. De beurs wordt met een bezem schoongeveegd, daarboven vallen vier kooplieden uit de wagen van Phaëthon uit de lucht, links Gerechtigheid, Mercurius en Hercules. Onder de plaat een vers…

Christus aan het kruis

David Du Mortier & Zoon, 1789 - 1855, prent, RP-P-OB-84.384

Christus aan het kruis, met Maria, Johannes en Maria Magdalena. In het onderschrift een vers van zes regels. Genummerd rechtsboven: N. 56.

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Jacob de Gheyn (II), 1603, prent, RP-P-OB-84.454

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602. Prins Maurits maakt samen met een groep vrienden een tocht over het strand van Scheveningen naar Petten in de zeilwagen gebouwd door Simon Stevin, april-mei 1602. In het midden zit de prins tussen zijn vrienden in de grote wagen. Daaronder een stenen tablet met…

Tocht van Maurits naar Wesel tegen…

Nicolaes van Geelkercken, 1620, prent, RP-P-OB-81.222

Groot blad met de tocht van prins Maurits naar Wesel tegen Spinola, 15 augustus 1620. Onderaan de rivier de Rijn met schepen van de Staatse vloot, links het legerkamp van prins Maurits, rechts de stad Wesel. Hiertussen een kaartje van het land van Kleef. De voorstelling gedrukt van twee platen,…

Praalbed van Maurits, prins van…

Nicolaes van Geelkercken (toegeschreven aan), 1625, prent, RP-P-OB-81.342

Praalbed van Maurits, overleden te Den Haag op 23 april 1625. De prins in tabbaard uitgestrekt liggend op zijn praalbed. Op de grond op de voorgrond links militaire attributen en rechts wetenschappelijke instrumenten. Onder de voorstelling gedrukt op het blad de titel met alle titels van de prins in…