Lot dronken gevoerd door zijn…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Peter Paul Rubens, 1612, prent, RP-P-OB-60.785

Lot zit tussen zijn twee dochters voor een grot. De linkerdochter wordt door hem omhelsd. Ze houdt een bokaal vast, die door de andere dochter met wijn wordt gevuld. Rechts in de verte brandt Sodom. Onder de voorstelling bevindt zich een vierregelige, Latijnse tekst waarin de afgebeelde gebeurtenis…

Esau verkoopt zijn…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Paulus Moreelse, 1609, prent, RP-P-1896-A-19072

Jakob en Esau zitten aan tafel en schudden elkaars hand boven een kom met linzen. Bij hun voeten ligt een hond. Rechts in de verte knielt een man bij het bed van Abraham. Onder de voorstelling bevindt zich een twaalfregelige, Latijnse tekst uit Genesis 25-27.

Boetvaardige H. Petrus

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Abraham Bloemaert, 1609 - 1611, prent, RP-P-OB-60.792

Petrus zit met gevouwen handen op een rots onder een boom. Voor hem liggen twee sleutels en een boek, het evangelie. Schuin achter hem staat een haan, die verwijst naar de verloochening van Christus. In de verte staan enkele gebouwen. Onder de voorstelling bevindt zich een zesregelige, Latijnse…

Minerva bij een boom

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1595 - 1612, prent, RP-P-OB-60.800

Minerva staat bij een boom. Ze draagt een helm en houdt een speer vast. Tegen de boom staat het schild met het hoofd van Medusa. Onder de voorstelling bevindt zich een vierregelige, Latijnse tekst met een beschrijving van Minerva's belofte aan Paris.

Perseus en Andromeda

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Jan Saenredam, 1608 - 1665, prent, RP-P-1889-A-15096

Andromeda is vastgeketend aan de rots. Links is Perseus in gevecht met het monster. Vanaf de kant kijken enkele figuren toe, onder wie Andromeda's ouders koning Cepheus en koningin Cassiopeia. Onder de voorstelling bevindt zich een achtregelige, Latijnse tekst met een beschrijving van de scène.

Man beklimt een rots met…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Maarten van Heemskerck, 1609, prent, RP-P-OB-60.805

Een man beklimt een rots, waarbij hij omhoog wordt getrokken door de geblinddoekte Cupido. Achter Cupido liggen verschillende kostbaarheden. Onder de voorstelling bevindt zich een tweeregelige, Latijnse tekst en een tweeregelig, Nederlands gedicht waarin de voorstelling en de betekenis ervan wordt…

Portret van Ludolph van Ceulen

Willem Isaacsz. van Swanenburg, 1615, prent, RP-P-1906-905

Portret van de wiskundige Ludolph van Ceulen.

Christus en de Samaritaanse vrouw

Jan Georg van Vliet, naar Joris van Schooten, 1635, prent, RP-P-1904-1364

Liedtekstenverkoper

Jan Georg van Vliet, 1632 - 1634, prent, RP-P-OB-33.363

Dorpelingen drommen samen bij een verkoper van liedteksten op losse vellen, staand op een verhoging. Rechts op de voorgond is een zakkenroller aan het werk.

Portret van Jan Carel Josephus van…

Dirk Sluyter, naar J.B. Clermans, J. Stein, 1831, prent, RP-P-1921-1861

Portret van de Nederlandse kanonneerbootcommandant Jan Carel Josephus van Speijk, die op 5 februari 1831 zijn schip tot ontploffing bracht nadat het in handen gevallen was van een woedende menigte Antwerpenaren. Onder het portret de ontploffing van het schip, waarbij Van Speijk, het grootste deel…