Const-riick beroep ofte antwoort op…

Jacob de Gheyn (II), 1614, prent, RP-P-1987-67

Const-Ricck Beroep... en Negentien Refreynen int Sot, Leyden 1613. Uitgegeven door J.J. Paets, Leiden 1614, met drie afdrukken van embleem Rederijkerskamer te Leiden, 1596 van J. de Gheyn en twee afdrukken van devies Nesce te lpsum.

Allegorisch portret ter ere van…

Nicolaes van Geelkercken, 1612, prent, RP-P-OB-76.871

Blad met bovenaan een portret van Maurits in medaillon, ter weerszijden twee zinnebeeldige figuren van de Historie en de Weetenschap; lager verschillende Hollandse verzen en spreuken, waartussen een schild van de Republiek met de wapens van de verenigde provincies; daaronder zijn eigen wapen in de…

Portret van Johan de Wal

Dirk Jurriaan Sluyter, naar Johann Peter Berghaus, 1848 - 1886, prent, RP-P-1917-380

Portret van de Leidse hoogleraar Johan de Wal. Onder het portret zijn handtekening.

Koning Jacobus II vertrekt uit…

anoniem, 1689, prent, RP-P-OB-82.618

Koning Jacobus II vertrekt uit Parijs naar Ierland, 1689. De koning neemt afscheid van zijn vrouw Maria van Modena, links staat pater Peters klaar om naar Constantinopel te vertrekken. Plaat nr. 1 in een serie over de strijd gevoerd door de afgezette katholieke koning Jacobus II van Engeland tegen…

Hogepriester in witte liturgische…

François van Bleyswijck, 1728, prent, RP-P-OB-102.068

Soldaten hakken duimen en grote…

François van Bleyswijck, naar Gerard Hoet, 1720 - 1728, prent, RP-P-OB-102.084

Soldaten houden Adonibezek vast terwijl zijn grote teen wordt afgehakt. Zijn handen missen reeds de duimen. Onder de voorstelling staat in zes talen een regel uit de bijbeltekst Rechters 1:6-7.

Koning Jacobus II landt te Kinsale,…

anoniem, 1689, prent, RP-P-OB-82.620

Koning Jacobus II landt met zijn troepen in Ierland bij Kinsale op 12 maart 1689 en houdt een beraad met de Fransen en Ieren. Plaat nr. 3 in een serie over de strijd gevoerd door de afgezette katholieke koning Jacobus II van Engeland tegen het Engelse leger in Ierland in 1689.

Verovering van Athlone, 1691

anoniem, 1691, prent, RP-P-OB-82.752

Verovering van Athlone in Ierland door de Engelse troepen onder de baron van Ginckel, 1 juli 1691. Op de voorgrond gevechten, daarachter de belegerde stad. Op het blad onder de plaat de titels en legenda's 1-16 en A-I in het Nederlnads en Frans. Hergebruik van de oorspronkelijke plaat van Romeyn de…

Koning Jacobus II belegert…

anoniem, 1689, prent, RP-P-OB-82.621

Het beleg van Londonderry vanaf 18 april 1689 door het leger van koning Jacobus II wordt op 28 juli 1689 afgeslagen. Plaat nr. 6 in een serie over de strijd gevoerd door de afgezette katholieke koning Jacobus II van Engeland tegen het Engelse leger in Ierland in 1689.

Portret van geleerde en hervormer…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1681 - 1746, prent, RP-P-OB-4551