Tronende vorst laat onderdaan…

Jan Lamsvelt, 1700, prent, RP-P-1905-5290

Een tronende vorst, links en rechts geflankeerd door dienaren, bestraft een onderdaan die voor hem staat en geeft de beul met bijl de opdracht hem te onthoofden. Prent linksboven gemerkt: pag. 643.

Lichaam van Johannes de Doper

Carel de Moor (II), 1687, prent, RP-P-OB-23.738

Het onthoofde lichaam van Johannes de Doper.

Portret van Willem Crul

Robbert Muys, naar Johann Ernst Heinsius, 1784, prent, RP-P-OB-23.801

Willem Crul, schout bij nacht bij de admiraliteit op de Maze, zijn linkerhand rustend op een kanon. Rechtsachter een oorlogsschip. Portret ten halven lijve naar rechts. Onderaan in de marge een zesregelig vers in het Nederlands.

Melanie, of De rampzalige…

Robbert Muys, 1770 - 1825, prent, RP-P-1911-289

In de kamer van een klooster ondersteunen twee vrouwen een jonge vrouw, Melanie. Achter hen staan drie nonnen en zit een treurende man. Links twee mannen. Op de achtergrond zicht in een kapel. De prent verbeeldt een toneelscène uit Melanie, of De rampzalige kloosterdwang, een treurspel van…

Allegorie op het Romeinse Rijk

Joseph Mulder, naar Gerard Hoet, 1726, prent, RP-P-OB-2357

Een Romeinse krijgsheer staat met de banier van Rome bij een standbeeld van Minerva. Minerva houdt Victoria in haar hand en aan haar voeten ligt de wolvin, die Romulus en Remus zoogt. Onder het standbeeld zit een overwonnen koning, op de voorgrond een stroomgod met een hoorn des overvloeds. Rechts…

Pascal Paoli, leider der Corsicanen

Isaac Lodewijk la Fargue van Nieuwland, 1761 - 1785, prent, RP-P-OB-46.860

Pascal Paoli, leider der Corsicanen, staat in het gezelschap van vier honden op de Genuaanse vlag in een rotsachtig landschap. In zijn hand houdt Paoli een musket met bajonet, met zijn vrije hand maakt hij een wijzend gebaar. In de verte lopen troepen soldaten (links) en vaart een zeilschip op zee…

Landschap met fontein

Johannes Janson (mogelijk), naar Jan van Huissen, 1761 - 1784, prent, RP-P-1886-A-10271

Heuvelachtig landschap met fontein. Een man, op de rug gezien, en een ezel drinken uit de fontein. Naast de ezel een vrouw, zittend op een paard. Voor de fontein een gehurkte man met een hond. Met de puntige berg op de achtergrond. Meer bewerkt dan vorige staten.

Nar

Carel Isaak de Moor, naar Frans Hals, naar Jacob Adriaensz. Backer, 1705 - 1751, prent, RP-P-OB-23.720

Een nar of zot, opzij kijkend en met een hand zijn elleboog vasthoudend.

Allegorie op de meetkunde

Johannes van der Spyck, 1744, prent, RP-P-OB-59.813

Onder een kaart van de wereld zit Meetkunde, met teken- en meetinstrumenten in de handen en een plattegrond. Rechtsachter tekent een man een kaart aan de hand van de wereldkaart. Op de voorgrond zit een vrouw met brokstukken uit de klassieke oudheid. Titelpagina voor een boek van Pomponius Mela, de…

Beweging van paard van stap naar…

Johannes le Francq van Berkhey, 1739 - 1812, prent, RP-P-1938-1101