Bekering van Paulus

Jacob de Gheyn (II) (toegeschreven aan atelier van), naar Karel van Mander (I), 1596 - 1598, prent, RP-P-OB-10.007

Op weg naar Damascus wordt Saul getroffen door een lichtstraal uit de hemel en van zijn paard geworpen. Saul zit op de grond en enkele soldaten ontfermen zich om hem. Een lichtstraal uit de hemel draagt de woorden: "Saul, Saul, Quid persequeris me." Rondom Saul verschillende soldaten te paard of te…

Huilend kind met nap

Pieter de Mare, naar Claes Jansz. Visscher (II), 1768 - 1796, prent, RP-P-OB-102.782

Portret van Maurits, prins van…

Nicolaes van Geelkercken, ca. 1612, prent, RP-P-1916-281

Portret van Maurits in een ovaal als hoofd van een lijst met veroveringen en veldslagen. In het midden een aantal kolommen met Nederlandse tekst, zijn wapen, de Oranjeboom met zijn lijfspreuk en zijn geslachtsspreuk. Rondom 18 medaillons met elk op een banderol de naam van de verovering of veldslag.

Portret van Pierre Jeannin

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1610, prent, RP-P-1885-A-9910

Portret van Pierre Jeannin, afgevaardigde namens Frankrijk bij de vredesonderhandelingen voor het Twaalfjarig Bestand en Frans ambassadeur te Den Haag, in een ornamentele lijst.

Portret van Willem V, hertog van…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar J. Matham, 1610, prent, RP-P-1878-A-2841

Portret van Willem V, hertog van Gulik, Kleef en Berg en graaf van Mark en Ravensberg, in mantel met bontrand en een baret op het hoofd.

Kruisdraging

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Joachim Wtewael, 1606, prent, RP-P-OB-60.824

Christus draagt het kruis en Simon van Cyrene helpt hem daarbij. Soldaten geselen en bespotten Christus. Hij wordt gevolgd door Maria. Links een van de andere misdadigers, die geboeid naar Golgota wordt geleid. Op de achtergrond in het landschap de drie kruisen. Onder de voorstelling twee…

Alexander de Grote als rechter

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Joachim Wtewael, 1606, prent, RP-P-OB-60.829

Alexander de Grote zit als rechter op zijn troon en bedekt één oor, terwijl de aanklager aan het woord is. Dit doet hij om één oor vrij te houden van vooroordelen voor de aangeklaagde. Onder de voorstelling twee vierregelige verzen in het Latijn.

Allegorie op de onschendbaarheid…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Joachim Wtewael, 1606, prent, RP-P-OB-60.831

Een koning zit op zijn troon en spreekt recht. Hij wijst met zijn staf naar de aangeklaagde ten teken dat hij de man vergeving verleent. Op de achtergrond een galgenveld en een gebouw in aanbouw. Onder de voorstelling twee vierregelige verzen in het Latijn over de onschendbaarheid van het recht. Een…

Twee portretten van Romeinse…

anoniem, 1517, prent, RP-P-OB-1823(V)

Blad uit boek. Tekst met twee afbeeldingen van Romeinse keizers. Rechts Gaius Caligula en links Claudius.

De geboorte van Christus

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1512 - 1516, prent, RP-P-OB-1831(R)

Blad uit een boek. Rechts tekst, links aanbidding van het Christuskind door Maria, Jozef, engelen en herders.