Hercules en Omphale

Bartholomeus Willemsz. Dolendo, naar Bartholomeus Spranger, 1589 - 1626, prent, RP-P-BI-7147

Hercules spint wol voor Omphale, zijn geliefde. Omphale draagt Hercules leeuwenhuid op haar hoofd. Onder de voorstelling een vers in het Latijn en Nederlands over Hercules die uit liefde zijn heldhaftigheid vergeet en vrouwenwerk doet.

De filosofen Herakliet en Demokriet…

Bartholomeus Willemsz. Dolendo, 1589 - 1626, prent, RP-P-1878-A-2574

Zelfdoding van Lucretia

Bartholomeus Willemsz. Dolendo, 1589 - 1626, prent, RP-P-BI-7142

Uit schaamte pleegt Lucretia zelfmoord. Ze steekt een dolk in haar borst. Haar bovenlichaam is ontbloot en haar haar zit los. Onder de voorstelling een Latijns vers.

Legeraanvoerder met lans voor een…

Bartholomeus Willemsz. Dolendo, 1590, prent, RP-P-1892-A-17521

Een bevelhebber in 16e eeuws kostuum met een lans in de linkerhand. Op de achtergrond een optrekkend leger bij een in brand staande toren. Erachter een stad (Leiden?) met twee grote kerken. Onder de voorstelling een Latijns vers.

Portret van Justus Lipsius op…

Bartholomeus Willemsz. Dolendo, in of na 1591, prent, RP-P-OB-50.163

Portret van de humanist en geleerde Justus Lipsius aan zijn schrijftafel met een boek in zijn hand. Links boven zijn wapen. Onder het portret zijn naam en een Latijns vers.

Gevangenneming van Christus

Zacharias Dolendo, naar Karel van Mander, na ca. 1581 - voor 1604, prent, RP-P-BI-7128

Christus wordt 's nachts gevangen genomen door de soldaten. Twee van zijn discipelen drukken zich tegen het lichaam van Christus aan om hem te beschermen. Een soldaat bindt de handen van Christus op zijn rug met een touw vast. Prent uit een serie van 13 prenten en een titelprent vervaardigt door Z.…

Omnium rerum Vicissitudo est

Zacharias Dolendo, naar Jacob de Gheyn (II), ca. 1596 - ca. 1597, prent, RP-P-1891-A-16228

Wereldbol waarop in ronde cirkel de deugden en ondeugden die afzonderlijk in de serie voorkomen: Van rechts naar links: Fortitudo, Rijkdom, Superbia, Invidia, Oorlog, Armoede en Geloof. Middenboven zit Vrede. Boven haar hoofd een krans van wolken waardoor goddelijk licht op haar schijnt. Middenonder…

Portret van Willem van Oranje

Zacharias Dolendo, naar Hendrick Goltzius, in of na 1581 - ca. 1601, prent, RP-P-1938-959

Portret van Willem van Oranje op 47-jarige leeftijd, in ovaal met randschrift. Links zijn wapen met zijn lijfspreuk.

Titelpagina voor De regten van den…

Hendrik Elandt, 1705, prent, RP-P-1877-A-209

Keizer Justinianus, op sokkel, met weegschaal en lans in handen en hond aan de voeten, wordt omringd door personificaties van de werelddelen Europa, Afrika, Azië en Amerika. Onderaan ligt een naakte geketende man met een gevleugelde kroon op en een klein dier op z'n been.

Titelpagina voor De Veldgezangen…

Hendrik Elandt, 1702, prent, RP-P-1878-A-1893

Twee saters en putti houden een toneelgordijn open waarachter een landschap met bergen en een rivier te zien is. Vanuit de lucht gooit de geblinddoekte Fortuna symbolen voor rijkdom en verval naar de mensenmassa beneden. Voor het toneel een rond cartouche met de titel en aan weerszijden een putto.