Mannenhoofd, vrouwenhoofd en naakte…

David Pièrre Giottino Humbert de Superville, 1820, prent, RP-P-1892-A-16908

De naakte figuur is op rug gezien. De hoofden, en profil, kijken naar rechts en naar links.

Zittende visser

David Pièrre Giottino Humbert de Superville, 1820 - 1823, prent, RP-P-OB-28.645

Hij leunt tegen een blok steen en heeft zijn hengel in zijn linkerhand.

Ziet hem op hooge laarzen stappen…

Albertus Willem Sijthoff, 1861 - 1929, prent, RP-P-OB-206.533

Blad met 15 voorstellingen van verschillende figuren, zoals een ridder, een dame met een hoed en een boer. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers. Genummerd linksboven: No. 15.

Twee duifjes in een bennetje [...]

Albertus Willem Sijthoff, 1861 - 1929, prent, RP-P-OB-206.538

Blad met 9 voorstellingen van verschillende aard, zoals voorstellingen van een jongen met duifjes in een kooitje, van twee vrouwen aan een keukentafel en van twee jongens die een vlinder hebben gevangen. Onder elke voorstelling een vier- of zesregelig vers. Genummerd linksboven: No. 6.

Zulk pretje kan de kleinen streelen…

Monogrammist CL, 1861 - 1929, prent, RP-P-OB-206.540

Blad met 9 voorstellingen van kinderen. Onder elke voorstelling een vierregelig vers. Genummerd linksboven: No. 4.

Schepen, enz.

Monogrammist CM (prentmaker), 1861 - 1929, prent, RP-P-OB-206.545

Blad met 7 voorstellingen van schepen, Neptusus, Jan van Galen en Maarten Harpertszoon Tromp. Onder elke voorstelling een onderschrift. Midden links en rechts vier keer een vierregelig vers in boekdruk.

Allerlei

F. Spyers, 1861 - 1929, prent, RP-P-OB-206.552

Blad met 8 voorstellingen van verschillende aard, zoals voorstellingen van een inbreker, van een graaf te paard en van een toren. Onder elke afbeelding een onderschrift in boekdruk.

Gecostumeerde Optogt. Voorstellende…

anoniem, 1841, prent, RP-P-OB-88.704-0

Titelblad bij een serie van achttien platen van de historische gekostumeerde optocht voorstellende de ontvangst van graaf Willem II van Holland in Utrecht in 1249. De optocht gehouden door de studenten van de Universiteit van Utrecht op 2 juni 1841 ter gelegenheid van de viering van het…

Gekostumeerde optocht van 1841:…

anoniem, 1841, prent, RP-P-OB-88.704-5

Drie ridders van de Ridderlijke Duitsche Orde in de protestantse Balije Utrecht, in wapenrusting te paard, en een vierde met het wapen van Zeeland, voorafgegaan door een groep monniken. Blad genummerd V in de serie van achttien platen van de historische gekostumeerde optocht voorstellende de…

Gekostumeerde optocht van 1841:…

anoniem, 1841, prent, RP-P-OB-88.704-14

Vier ridders in wapenrusting te paard, voorafgegaan door twee muzikanten en enkele andere figuren. Blad genummerd XIV in de serie van achttien platen van de historische gekostumeerde optocht voorstellende de ontvangst van graaf Willem II van Holland in Utrecht in 1249. De optocht gehouden door de…