Romeinse krijgsman voor een…

Johannes Hackius, 1659, prent, RP-P-1878-A-957

Een Romeinse krijgsman en profil naar rechts houdt aan de linkerarm een schild met daarop de tekst van de titel en in zijn rechterhand een zwaard. Op de achtergrond een ruitergevecht, soldaten met lansen en een stad. Op de voorgrond is een stuk van een legertent zichtbaar, een zwaardschede, een …

Gezicht op commandantswoning te…

Frederik Charles Theodorus Deeleman, Pieter Willem Marinus Trap, 1870 - 1890, prent, RP-P-1997-371

Figuren wandelen in een park bij de woning van de commandant van het Oost Indische leger.

De arminiaanse schans te Leiden,…

anoniem, 1618, prent, RP-P-OB-77.267

Blad met een voorstelling van de arminiaanse schans te Leiden. De schans werd op 5 oktober 1617 in de Breestraat bij het stadhuis opgericht om de remonstrants gezinde vroedschap en waardgelders te beschermen. De voorstelling toont de schermutselingen die in de omgeving van de schans plaatsvinden. In…

Kaart van Palestina

Nicolaes van Geelkercken, naar Arnoldus van Geilkercken, 1621, prent, RP-P-OB-52.502

Rechteronderplaat van een kaart van Palestina, met opschriften die betrekking hebben op de gebeurtenissen van het Oude en Nieuwe Testament. In de rand vier voorstellingen uit het Nieuwe Testament: de kruisafneming, de opstanding van Christus, een Joodse hogepriester en het Laatste Oordeel. In een…

Bloemen, Tab. 4

Noach van der Meer (II), naar anoniem, 1751 - 1822, prent, RP-P-1911-3125

Onderdelen van bloemen en bloemenzaden. Linksboven: Tab. 4.

Vlucht naar Egypte

Bartholomeus Willemsz. Dolendo, 1589 - 1626, prent, RP-P-2000-352

Maria en het Kind zitten op de ezel, die wordt geleid door Jozef. Naast hen loopt de os. Het groepje loopt door een bos met loofbomen.

Cumae

Pieter van der Aa (I), 1682 - 1730, prent, RP-P-1993-242

Gezicht op de ruïnes van de stad Cumae, op een heuvel aan de Italiaanse westkust. Op de achtergrond varen zeilschepen op zee.

Christus intocht in Jeruzalem

François van Bleyswijck, naar Charles Le Brun, naar Bernard Picart, 1728, prent, RP-P-1934-88

Christus wordt buiten de stadspoort van Jeruzalem ontvangen door een menigte mensen die hem eren. Onder de voorstelling staat het onderwerp in zes talen met een verwijzing naar de bijbeltekst Matteüs 21.

Oliver Cromwell te paard

S. Thaysses, 1671, prent, RP-P-1880-A-4527(R)

Oliver Cromwell als bevelhebber te paard met op de achtergrond de onthoofding van Karel I van Engeland. De voorstelling is gevat in een kader met boven en onder cartouches met teksten in het Latijn. Langs de zijkanten van het kader tien cirkels met daarbinnen teksten in het Latijn.

Portret van René Descartes

Cornelis A. Hellemans, 1687 - 1691, prent, RP-P-OB-55.341

Portret van René Descartes, zittend aan een tafel. Voor hem een open boek, een hoed en een inktpot, in zijn rechterhand een ganzenveer. Zijn linkervoet rust op een boek op de grond, waar op de zijkant staat: Aristoteles. Onder het portret zijn naam en een tweeregelige tekst in het Latijn.