Profeet Sefanja en geketende vrouw…

François van Bleyswijck, 1744, prent, RP-P-OB-4568

De profeet Sefanja staat met afbeelding van gekruisigde Christus en schriftrollen bij een vrouw die vastgeketend ligt aan een gebroken zuil. Mogelijk is zij schuldig bevonden aan afgoderij en ongeloof. De profeet gebaart naar de hemel waar God op een troon verschijnt. De gevolgen van…

Fundamenten van het zogenaamde Huis…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1734, prent, RP-P-OB-4560

Fundamenten van het zogenaamde Huis te Britten of Bretten en opgegraven Romeinse gebruiksvoorwerpen bij Katwijk aan Zee. Deze resten vond men in 1520 maar volgens de huidige opvatting betrof het eerder de resten van een Romeins Karolingische vuurtoren. De fundamenten zijn in een plattegrond…

Portret van Frederik Schenk van…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1681 - 1726, prent, RP-P-1906-2416

Portret van Frederik Schenk van Toutenburg, aartsbisschop van Utrecht zittend op stoel terwijl zijn blik is gericht op verschijning van Lam Gods het boek met zeven zegels en kruisvaandel. Naaste de bisschop liggen zijn kruisstaf en mijter en tegen een gordijn is zijn wapen weergegeven. Een scène op…

Portret van apostolisch vicaris…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1681 - 1726, prent, RP-P-1906-2410

Portret van apostolisch vicaris Balduinus Cats, aartsbisschop van de Phillipijnen, in ovale omlijsting. Achter hem zijn wapen en op tafel een bisschopsmijter als verwijzing naar zijn functie.

Zuil met wapenschilden en…

François van Bleyswijck, 1744, prent, RP-P-BI-1237

Een zuil op een sokkel draagt twee schilden met wapens die omgeven zijn met krullende bladornamenten. Op de sokkel rusten een schilderspalet en penselen. Bovenaan op een banderol staat de tekst Saecularis laetitia trajectini pictorum collegii. En in een rondschrift: Floreat pictura, naturae…

Portret van Engelse priester en…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1681 - 1741, prent, RP-P-OB-26.648

Gezicht op Utrecht in omlijsting…

François van Bleyswijck, 1681 - 1746, prent, RP-P-1908-4849

Een gezicht op de stad Utrecht met het silhouet van de Domtoren in een architecturale omlijsting met de godin Minerva en drie personificaties van deugden: matigheid, rechtvaardigheid en voorzichtigheid. De lijst wordt bekroond met een rond schild met het motto van de universiteit van Utrecht tussen…

Titelvignet met omlijsting waarin…

François van Bleyswijck, 1720, prent, RP-P-1936-900

Titelvignet met omlijsting waarin bruid en bruidegom zijn opgenomen. Beiden houden een bloemenkrans vast. Als symbolen van liefde en huwelijkse trouw zijn twee elkaar vastpakkende handen weergegeven met een brandend hart. Naast de bruid staat een pauw.

Portret van Antonius Urceus Codrus

François van Bleyswijck, 1681 - 1746, prent, RP-P-1909-4285

Portret van bisschop George van…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1681 - 1726, prent, RP-P-1906-2412

Portret van bisschop George van Egmond (Georgius Egmondanus) van Utrecht zittend aan een schrijftafel met pen en papier in ovale omlijsting. Achter hem staan attributen van zijn functie, een kromstaf en mijter en zijn wapen.