Const-riick beroep ofte antwoort op…

Jacob de Gheyn (II), 1614, prent, RP-P-1987-67

Const-Ricck Beroep... en Negentien Refreynen int Sot, Leyden 1613. Uitgegeven door J.J. Paets, Leiden 1614, met drie afdrukken van embleem Rederijkerskamer te Leiden, 1596 van J. de Gheyn en twee afdrukken van devies Nesce te lpsum.

Allegorisch portret ter ere van…

Nicolaes van Geelkercken, 1612, prent, RP-P-OB-76.871

Blad met bovenaan een portret van Maurits in medaillon, ter weerszijden twee zinnebeeldige figuren van de Historie en de Weetenschap; lager verschillende Hollandse verzen en spreuken, waartussen een schild van de Republiek met de wapens van de verenigde provincies; daaronder zijn eigen wapen in de…

Titelpagina voor de Europische…

Pieter Sluyter, 1707, prent, RP-P-OB-83.272

Titelpagina voor de Europische Mercurius, dl. XVIII, eerste deel van 1707. Allegorische vrouwenfiguur (Overwinning of Eer) zittend op een voetstuk, aan haar voeten de Nederlandse Leeuw. Op de voorgrond de Hoop en de godin Diana (?) bij een embleem van Italia Restituta.

Titelpagina voor de Europische…

anoniem, 1708, prent, RP-P-OB-83.281

Titelpagina voor de Europische Mercurius, dl. XIX, eerste deel van 1708. Op de voorgrond de lachende Mercurius, Jupiter verjaagt Frankrijk met bliksemschichten. Links de Nederlandse Leeuw bij de Engelse Tuin, vechtend met de Britse Maagd die een masker van bedrog draagt.

Titelpagina voor de Europische…

anoniem, 1712, prent, RP-P-OB-83.345

Titelpagina voor de Europische Mercurius van 1712, dl. XXIII, eerste deel. Op de voorgrond Mercurius, rechts financieert Frankrijk de bouw van een toren van Babel bekroond door de Vrede.

De zestien kwartieren van Willem…

anoniem, 1691, prent, RP-P-OB-83.372

De zestien kwartieren van Willem III. Links de acht kwartieren van zijn vaders zijde. Rechts de acht kwartieren van zijn moeders zijde. Midden boven zijn wapen met een kroon, gedecoreerd met de Kousenband en het devies van de Orde van de Kousenband. Midden onder het wapen van keizer Adolf. In het…

Ruiter met harquebus, naar links…

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Jacob de Gheyn (II), 1640, prent, RP-P-OB-10.438

Een geharnaste man te paard, naar rechts rijdend, een harquebus (licht type geweer) in de handen. Deze prent is onderdeel van een serie van 22 genummerde prenten: een titelprent, 20 prenten waarop één of enkele verschillende typen (meest geharnaste) ruiters zijn weergegeven, en een prent met een…

Drie trompetters te paard

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Jacob de Gheyn (II), 1640, prent, RP-P-OB-10.424

Drie mannen te paard, naast elkaar, naar links rijdend, elk met een trompet aan de mond waaraan een vaandel hangt. Deze prent is onderdeel van een serie van 22 genummerde prenten: een titelprent, 20 prenten waarop één of enkele verschillende typen (meest geharnaste) ruiters zijn weergegeven, en een…

Speerruiter, aanvallend naar links

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Jacob de Gheyn (II), 1640, prent, RP-P-OB-10.435

Een geharnaste man te paard (speerruiter) rijdt in aanvallende houding, met vooruitgestoken lans, naar links. Deze prent is onderdeel van een serie van 22 genummerde prenten: een titelprent, 20 prenten waarop één of enkele verschillende typen (meest geharnaste) ruiters zijn weergegeven, en een prent…

Wapen van de Leidse…

Jacob de Gheyn (II), 1596, prent, RP-P-OB-9944

Wapen van de Leidse rederijkerskamer Liefde is 't fondament (hier gespeld als 'Liefd es t fondament'), namelijk een slang rond een kruis temidden van bloemen, gevat in een min of meer hartvormige omlijsting, waaraan onderaan het wapen van Leiden en het wapen van Holland hangen, en waarop vrouwe…