Jaël en Sisera

anoniem, naar Jan Saenredam, naar Lucas van Leyden, 1589 - 1607, prent, RP-P-OB-10.658

Sisera slaapt op de vloer van een vervallen gebouw. Hij draagt een wapenrusting en bij hem liggen zijn knots en zijn helm. Jaël houdt een pin op zijn slaap en in haar opgeheven rechterhand heeft ze een hamer. Rechtsachter geeft Jaël hem melk te drinken en linksachter is het slagveld te zien. Onder…

Judit met het hoofd van Holofernes

Jan Saenredam, naar Lucas van Leyden, 1589 - 1607, prent, RP-P-OB-10.660

Judit stopt samen met haar bediende het hoofd van Holofernes in een zaak. Bij haar voeten ligt zijn zwaard. Achter haar ligt het lichaam van Holofernes in bed. Boven hem hangt een schild met het gezicht van een man. Links achter een burcht. Onder de voorstelling een tweeregelige, Latijnse tekst met…

Triomferende David met het hoofd…

anoniem, naar Jan Saenredam, naar Lucas van Leyden, 1600 - 1650, prent, RP-P-OB-10.665

Rechts staat David met een groot zwaard. Op het zwaard is het hoofd van Goliat gespiest. Voor hem staan enkele zingende en musicerende vrouwen. Onder de voorstelling een tweeregelige, Latijnse tekst met een beschrijving van de scène uit 1 Samuel 18.

Portret van Maurits, prins van…

Nicolaes van Geelkercken, ca. 1612, prent, RP-P-1916-281

Portret van Maurits in een ovaal als hoofd van een lijst met veroveringen en veldslagen. In het midden een aantal kolommen met Nederlandse tekst, zijn wapen, de Oranjeboom met zijn lijfspreuk en zijn geslachtsspreuk. Rondom 18 medaillons met elk op een banderol de naam van de verovering of veldslag.

Portret van Frans Plante

Jonas Suyderhoef, naar Dirck Dircksz. van Santvoort, 1647, prent, RP-P-OB-60.754

Portret van Frans Plante, dichter en hofprediker van Johan Maurits van Nassau-Sieggen. Onderaan in de marge drie vierregelige verzen in het Latijn.

Portret van Jacobus Arminius

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1609, prent, RP-P-OB-60.812

Portret van Jacobus Arminius, leider van de remonstranten en professor in de theologie. Onderaan in de marge een achtregelig vers in het Latijn.

Portret van Jan van Hout

Willem Isaacsz. van Swanenburg, 1608, prent, RP-P-OB-60.817

Portret van Jan van Hout, secretaris van de stad Leiden. Onder het portret een zesregelige tekst in het Latijn.

Portret van Pierre Jeannin

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1610, prent, RP-P-1885-A-9910

Portret van Pierre Jeannin, afgevaardigde namens Frankrijk bij de vredesonderhandelingen voor het Twaalfjarig Bestand en Frans ambassadeur te Den Haag, in een ornamentele lijst.

Portret van Johan Willem van Kleef

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar J. Matham, 1608 - 1610, prent, RP-P-1885-A-9100

Portret van Johan Willem van Kleef, hertog van Kleef, Gulik en Berg en graaf van Ravensburg en de heerlijkheid Ravenstein, met een hoed op het hoofd.

Portret van Willem V, hertog van…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar J. Matham, 1610, prent, RP-P-1878-A-2841

Portret van Willem V, hertog van Gulik, Kleef en Berg en graaf van Mark en Ravensberg, in mantel met bontrand en een baret op het hoofd.