Herderin

Jan van der Veen (prentmaker), naar Paulus Moreelse, 1841 - 1860, prent, RP-P-1907-2010

Jaël en Sisera

anoniem, naar Jan Saenredam, naar Lucas van Leyden, 1589 - 1607, prent, RP-P-OB-10.658

Sisera slaapt op de vloer van een vervallen gebouw. Hij draagt een wapenrusting en bij hem liggen zijn knots en zijn helm. Jaël houdt een pin op zijn slaap en in haar opgeheven rechterhand heeft ze een hamer. Rechtsachter geeft Jaël hem melk te drinken en linksachter is het slagveld te zien. Onder…

Judit met het hoofd van Holofernes

Jan Saenredam, naar Lucas van Leyden, 1589 - 1607, prent, RP-P-OB-10.660

Judit stopt samen met haar bediende het hoofd van Holofernes in een zaak. Bij haar voeten ligt zijn zwaard. Achter haar ligt het lichaam van Holofernes in bed. Boven hem hangt een schild met het gezicht van een man. Links achter een burcht. Onder de voorstelling een tweeregelige, Latijnse tekst met…

Triomferende David met het hoofd…

anoniem, naar Jan Saenredam, naar Lucas van Leyden, 1600 - 1650, prent, RP-P-OB-10.665

Rechts staat David met een groot zwaard. Op het zwaard is het hoofd van Goliat gespiest. Voor hem staan enkele zingende en musicerende vrouwen. Onder de voorstelling een tweeregelige, Latijnse tekst met een beschrijving van de scène uit 1 Samuel 18.

Lot dronken gevoerd door zijn…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Peter Paul Rubens, 1612, prent, RP-P-OB-60.785

Lot zit tussen zijn twee dochters voor een grot. De linkerdochter wordt door hem omhelsd. Ze houdt een bokaal vast, die door de andere dochter met wijn wordt gevuld. Rechts in de verte brandt Sodom. Onder de voorstelling bevindt zich een vierregelige, Latijnse tekst waarin de afgebeelde gebeurtenis…

Esau verkoopt zijn…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Paulus Moreelse, 1609, prent, RP-P-1896-A-19072

Jakob en Esau zitten aan tafel en schudden elkaars hand boven een kom met linzen. Bij hun voeten ligt een hond. Rechts in de verte knielt een man bij het bed van Abraham. Onder de voorstelling bevindt zich een twaalfregelige, Latijnse tekst uit Genesis 25-27.

Verlamde door het dak naar Christus…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, 1624 - 1639, prent, RP-P-1885-A-9080

Christus staat voor een groep mensen. Door het dak wordt een verlamde op zijn matras aan touwen neergelaten. Onder de voorstelling bevindt zich een zesregelige, Latijnse tekst waarin de scène wordt beschreven.

Boetvaardige H. Petrus

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Abraham Bloemaert, 1609 - 1611, prent, RP-P-OB-60.792

Petrus zit met gevouwen handen op een rots onder een boom. Voor hem liggen twee sleutels en een boek, het evangelie. Schuin achter hem staat een haan, die verwijst naar de verloochening van Christus. In de verte staan enkele gebouwen. Onder de voorstelling bevindt zich een zesregelige, Latijnse…

Boetvaardige H. Paulus

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Abraham Bloemaert, 1609 - 1611, prent, RP-P-1885-A-9092

Paulus zit in een landschap. Hij leunt op een boek en houdt schrijfgerei vast. Tegen zijn been rust een zwaard. Voor hem ligt een stapel boeken. In de verte is de bekering van Paulus verbeeld, waarbij een straal uit de hemel met de Latijnse vertaling van Christus' woorden 'Saul, Saul, waarom…

Koning Saul stort zich in zijn…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Abraham Bloemaert, 1611, prent, RP-P-H-N-28

Op het slagveld doodt koning Saul zichzelf door zich in zijn eigen zwaard te storten. Hij draagt een wapenrusting en voor hem ligt een kroon en een lans. Rechts achter hem kijkt een soldaat verschrikt toe. In de verte zijn vechtende soldaten te zien. Onder de voorstelling bevindt zich een…