Portret van Maurits, prins van…

Nicolaes van Geelkercken, ca. 1612, prent, RP-P-1916-281

Portret van Maurits in een ovaal als hoofd van een lijst met veroveringen en veldslagen. In het midden een aantal kolommen met Nederlandse tekst, zijn wapen, de Oranjeboom met zijn lijfspreuk en zijn geslachtsspreuk. Rondom 18 medaillons met elk op een banderol de naam van de verovering of veldslag.

Portret van Frans Plante

Jonas Suyderhoef, naar Dirck Dircksz. van Santvoort, 1647, prent, RP-P-OB-60.754

Portret van Frans Plante, dichter en hofprediker van Johan Maurits van Nassau-Sieggen. Onderaan in de marge drie vierregelige verzen in het Latijn.

Portret van Jacobus Arminius

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1609, prent, RP-P-OB-60.812

Portret van Jacobus Arminius, leider van de remonstranten en professor in de theologie. Onderaan in de marge een achtregelig vers in het Latijn.

Portret van Jan van Hout

Willem Isaacsz. van Swanenburg, 1608, prent, RP-P-OB-60.817

Portret van Jan van Hout, secretaris van de stad Leiden. Onder het portret een zesregelige tekst in het Latijn.

Portret van Pierre Jeannin

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1610, prent, RP-P-1885-A-9910

Portret van Pierre Jeannin, afgevaardigde namens Frankrijk bij de vredesonderhandelingen voor het Twaalfjarig Bestand en Frans ambassadeur te Den Haag, in een ornamentele lijst.

Portret van Johan Willem van Kleef

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar J. Matham, 1608 - 1610, prent, RP-P-1885-A-9100

Portret van Johan Willem van Kleef, hertog van Kleef, Gulik en Berg en graaf van Ravensburg en de heerlijkheid Ravenstein, met een hoed op het hoofd.

Portret van Willem V, hertog van…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar J. Matham, 1610, prent, RP-P-1878-A-2841

Portret van Willem V, hertog van Gulik, Kleef en Berg en graaf van Mark en Ravensberg, in mantel met bontrand en een baret op het hoofd.

Kruisdraging

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Joachim Wtewael, 1606, prent, RP-P-OB-60.824

Christus draagt het kruis en Simon van Cyrene helpt hem daarbij. Soldaten geselen en bespotten Christus. Hij wordt gevolgd door Maria. Links een van de andere misdadigers, die geboeid naar Golgota wordt geleid. Op de achtergrond in het landschap de drie kruisen. Onder de voorstelling twee…

Alexander de Grote als rechter

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Joachim Wtewael, 1606, prent, RP-P-OB-60.829

Alexander de Grote zit als rechter op zijn troon en bedekt één oor, terwijl de aanklager aan het woord is. Dit doet hij om één oor vrij te houden van vooroordelen voor de aangeklaagde. Onder de voorstelling twee vierregelige verzen in het Latijn.

Allegorie op de onschendbaarheid…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Joachim Wtewael, 1606, prent, RP-P-OB-60.831

Een koning zit op zijn troon en spreekt recht. Hij wijst met zijn staf naar de aangeklaagde ten teken dat hij de man vergeving verleent. Op de achtergrond een galgenveld en een gebouw in aanbouw. Onder de voorstelling twee vierregelige verzen in het Latijn over de onschendbaarheid van het recht. Een…