Const-riick beroep ofte antwoort op…

Jacob de Gheyn (II), 1614, prent, RP-P-1987-67

Const-Ricck Beroep... en Negentien Refreynen int Sot, Leyden 1613. Uitgegeven door J.J. Paets, Leiden 1614, met drie afdrukken van embleem Rederijkerskamer te Leiden, 1596 van J. de Gheyn en twee afdrukken van devies Nesce te lpsum.

Allegorisch portret ter ere van…

Nicolaes van Geelkercken, 1612, prent, RP-P-OB-76.871

Blad met bovenaan een portret van Maurits in medaillon, ter weerszijden twee zinnebeeldige figuren van de Historie en de Weetenschap; lager verschillende Hollandse verzen en spreuken, waartussen een schild van de Republiek met de wapens van de verenigde provincies; daaronder zijn eigen wapen in de…

Koning Jacobus II vertrekt uit…

anoniem, 1689, prent, RP-P-OB-82.618

Koning Jacobus II vertrekt uit Parijs naar Ierland, 1689. De koning neemt afscheid van zijn vrouw Maria van Modena, links staat pater Peters klaar om naar Constantinopel te vertrekken. Plaat nr. 1 in een serie over de strijd gevoerd door de afgezette katholieke koning Jacobus II van Engeland tegen…

Koning Jacobus II landt te Kinsale,…

anoniem, 1689, prent, RP-P-OB-82.620

Koning Jacobus II landt met zijn troepen in Ierland bij Kinsale op 12 maart 1689 en houdt een beraad met de Fransen en Ieren. Plaat nr. 3 in een serie over de strijd gevoerd door de afgezette katholieke koning Jacobus II van Engeland tegen het Engelse leger in Ierland in 1689.

Verovering van Athlone, 1691

anoniem, 1691, prent, RP-P-OB-82.752

Verovering van Athlone in Ierland door de Engelse troepen onder de baron van Ginckel, 1 juli 1691. Op de voorgrond gevechten, daarachter de belegerde stad. Op het blad onder de plaat de titels en legenda's 1-16 en A-I in het Nederlnads en Frans. Hergebruik van de oorspronkelijke plaat van Romeyn de…

Koning Jacobus II belegert…

anoniem, 1689, prent, RP-P-OB-82.621

Het beleg van Londonderry vanaf 18 april 1689 door het leger van koning Jacobus II wordt op 28 juli 1689 afgeslagen. Plaat nr. 6 in een serie over de strijd gevoerd door de afgezette katholieke koning Jacobus II van Engeland tegen het Engelse leger in Ierland in 1689.

Portret van geleerde en hervormer…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1681 - 1746, prent, RP-P-OB-4551

Ruiter die zijn pistool trekt

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), naar Jacob de Gheyn (II), 1640, prent, RP-P-1889-A-15056

Een geharnaste man te paard, naar rechts rijdend, de rechterhand aan het pistool in een houder aan zijn zadel, om het te trekken. Deze prent is onderdeel van een serie van 22 genummerde prenten: een titelprent, 20 prenten waarop één of enkele verschillende typen (meest geharnaste) ruiters zijn…

Theatrum anatomicum van Leidse…

Bartholomeus Willemsz. Dolendo (mogelijk), naar Jan Cornelisz. van 't Woudt, 1609, prent, RP-P-1887-A-12041

Theatrum anatomicum, anatomisch theater van de Universiteit van Leiden, 1609. In het midden een hoogleraar (Petrus Paaw?) die anatomische les geeft staande achter een tafel waarop een ontleed menselijk lichaam; bij hem staat zijn amanuensis. In het gehele amfitheater tussen de aanwezige toeschouwers…

Allegorische titelpagina in: Pieter…

anoniem, 1615 - 1617, prent, BI-B-FM-030

Allegorische titelpagina in: Pieter Christiaansz Bor, Den oorspronck, begin ende aenvanck der Nederlandtscher oorlogen, 1617. Nederlandse Maagd Belgyca toont haar buik waarin de vrijheidsstrijd woedt. Om haar heen staan de Nieuwe Bisschoppen, Rijkdom, Weelde en een Spaanse soldaat gewapend met de…