De schout betaalt de boer zijn…

Bartholomeus Willemsz. Dolendo, 1613, prent, RP-P-BI-7155X

De schout van Dordrecht betaalt de boer zijn vergoeding van 100 goudstukken. Rechts treurt de weduwe van de baljuw van Zuid-Holland over de doodskist van haar terechtgestelde man. Voorstelling nr. 7 in een serie van zes kleine scènes van de opeenvolgende episoden van het verhaal van de Rechtspraak…

De schout van Dordrecht ontvangt de…

Bartholomeus Willemsz. Dolendo, 1613, prent, RP-P-OB-50.159

De schout van Dordrecht ontvangt de brief van graaf Willem III waarin hij gevraagd wordt samen met de baljuw van Zuid-Holland naar het hof Valenciennes te komen. Voorstelling nr. 4 in een serie van zes kleine scènes van de opeenvolgende episoden van het verhaal van de Rechtspraak van graaf Willem…

Graaf Willem III hoort beide…

Bartholomeus Willemsz. Dolendo, 1613, prent, RP-P-BI-7155

Graaf Willem III hoort liggend in bed de verhalen aan van de boer, links, en de baljuw van Zuid-Holland, rechts staande naast de schout van Dordrecht. Aan het hof Valenciennes. Voorstelling nr. 5 in een serie van zes kleine scènes van de opeenvolgende episoden van het verhaal van de Rechtspraak van…

De baljuw voert de koe van de boer…

Bartholomeus Willemsz. Dolendo, 1613, prent, RP-P-OB-50.157

De baljuw voert de koe van de boer weg na deze omgeruild te hebben voor een minder exemplaar. Op de achtergrond ziet de boer met zijn gezin hulpeloos toe. Voorstelling nr. 2 in een serie van zes kleine scènes van de opeenvolgende episoden van het verhaal van de Rechtspraak van graaf Willem III in…

Bestraffing van een sodomiet in de…

Jan Wandelaar, 1730 - 1735, prent, RP-P-OB-83.662

Historische voorstelling van de bestraffing van een homosexueel of sodomiet volgens de Romeinse wet. Een gevangene wordt door twee bewakers uit de gevangenis geleid met een zak over het hoofd. Op de voorgrond een grote zak, hond, aap, slang en haan die volgens gebruik samen met de gevangene in één…

Het beleg van Haarlem, 1572-1573

Pieter Willem Marinus Trap, naar Coenraet Decker, 1849 - 1851, prent, RP-P-OB-79.234

Overzicht van het beleg van de stad Haarlem met het omringende gebied in vogelvluchtperspectief. Op de voorgrond links Spaanse officieren bij de legerplaats van de Spaanse troepen, rechts het Huis ter Kleef. Bovenaan het wapen van Haarlem.

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Jacob de Gheyn (II), 1652, prent, RP-P-OB-80.568

De zeilwagen van Simon Stevin, 1602. Prins Maurits maakt samen met een groep vrienden een tocht over het strand van Scheveningen naar Petten in de zeilwagen gebouwd door Simon Stevin, april-mei 1602. In het midden zit de prins tussen zijn vrienden in de grote wagen. Daaronder een stenen tablet met…

De zeilwagen van Simon Stevin…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Jacob de Gheyn (II), 1652, prent, RP-P-OB-80.568B

De zeilwagen van Simon Stevin (middenplaat), 1602. Prins Maurits maakt samen met een groep vrienden een tocht over het strand van Scheveningen naar Petten in de zeilwagen gebouwd door Simon Stevin, april-mei 1602. De prins zit tussen zijn vrienden in de wagen. Op de voorgrond een stenen tablet met…

De zeilwagen van Simon Stevin…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Jacob de Gheyn (II), 1652, prent, RP-P-OB-80.568C

De zeilwagen van Simon Stevin (rechterplaat), 1602. Prins Maurits maakt samen met een groep vrienden een tocht over het strand van Scheveningen naar Petten in de zeilwagen gebouwd door Simon Stevin, april-mei 1602. Een kleine zeilwagen, waarschijnlijk een prototype, met enkele personen aan boord. Op…

De zeilwagen van Simon Stevin…

Willem Isaacsz. van Swanenburg, naar Jacob de Gheyn (II), 1652, prent, RP-P-OB-80.568A

De zeilwagen van Simon Stevin (linkerplaat), 1602. Prins Maurits maakt samen met een groep vrienden een tocht over het strand van Scheveningen naar Petten in de zeilwagen gebouwd door Simon Stevin, april-mei 1602. De grote cartouche ingevuld met tekst in het Latijn. Op het strand toeschouwers,…