Koperen wasvat of spoelbekken uit…

François van Bleyswijck, 1681 - 1746, prent, RP-P-1908-3411

Koperen wasvat of spoelbekken uit de tempel van Salomon voor het reinigen van de offers en vaten.

Portret van apostolisch vicaris…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1726, prent, RP-P-1912-711

Portret van apostolisch vicaris Jacobus de la Torre zittend op stoel met naast zich crucifix, mijter en kruisstaf. Aan de wand hangt een bord met daarop zijn wapen. Kniestuk in ovale omlijsting. Het Latijnse opschrift vermeldt onder andere zijn functie als titulair aartsbisschop van Efeze. Op het…

Portret van apostolisch vicaris…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1726, prent, RP-P-1912-720

Portret van apostolisch vicaris Sasbout Vosmaer zittend op stoel met naast zich crucifix en kruisstaf. Zijn wapen is weergegeven op een pilaster. Kniestuk in ovale omlijsting. Het Latijnse opschrift vermeldt enkele belangrijke gebeurtenissen in zijn leven. Op het verso staan twee kolommen…

Soldaten hakken duimen en grote…

François van Bleyswijck, naar Gerard Hoet, 1720 - 1728, prent, RP-P-1934-86

Soldaten houden Adonibezek vast terwijl zijn grote teen wordt afgehakt. Zijn handen missen reeds de duimen. Onder de voorstelling staat in zes talen een regel uit de bijbeltekst Rechters 1:6-7.

Opwekking van de zoon van de weduwe…

François van Bleyswijck, naar Bernard Picart, 1728, prent, RP-P-1934-89

Christus nadert stad Naïn met apostelen en menigte mensen en vlak bij stadspoort komt hij mannen tegen met dode lichaam van jongeman op een lijkbaar. Deze enige zoon van een weduwe wekt hij tot leven tot grote verbazing van de omstanders. Onder de voorstelling wordt in zes talen de bijbeltekst…

Portret van Godfried van Mierlo,…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1726, prent, RP-P-1912-714

Portret van bisschop Godfried van Mierlo van Haarlem, abt van de Abdij van Egmond, zittend op stoel met boek en naast zich attributen zoals crucifix, kromstaf en mijter. Achter hem is zijn wapen weergegeven. Kniestuk in ovale omlijsting.

Portret van Italiaanse humanist…

François van Bleyswijck, 1681 - 1746, prent, RP-P-1909-4284

Portret van Frederik Schenk van…

François van Bleyswijck, naar onbekend, 1726, prent, RP-P-1912-719

Portret van Frederik Schenk van Toutenburg, aartsbisschop van Utrecht zittend op stoel terwijl zijn blik is gericht op verschijning van Lam Gods het boek met zeven zegels en kruisvaandel. Naast de aartsbisschop liggen zijn kruisstaf en mijter en voor een gordijn is zijn wapen weergegeven. Een scène…

Grenspaal tussen de Bataven en de…

François van Bleyswijck, 1734, prent, RP-P-OB-4572

Grenspaal tussen de woongebieden van de Bataven en de Cananefaten, gevonden te Vliegende bij Naaldwijk. Rechtsonder naast de grenspaal een schaalstok: Voetmaat van drie voeten, eyder twaalf duymen lang. Rechtsboven gemerkt: 1: Deel. Fol. 173.

Christus en de overspelige vrouw

François van Bleyswijck, naar Arnold Houbraken, 1728, prent, RP-P-1934-90

De schriftgeleerden en farizeeën vragen aan Christus wat zij moeten doen met een vrouw die op overspel is betrapt. Een man wijst op de wet van Mozes waarin staat dat zij gestenigd moet worden. Onder de voorstelling staat in zes talen een bijbeltekst uit Johannes 8:3-5