Vlucht van Hugo de Groot uit…

Jan Schmeltzing (I), 1669 - 1687, historiepenning, NG-VG-1-640

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man. Keerzijde: kist met waarop twee kronen staan

Overlijden van Henriette le Pla,…

Jan Schmeltzing (I), 1683, familiepenning, NG-VG-1-1297

Gouden penning. Voorzijde: Engeltje vliegt met zojuist afgesneden roos hemelwaarts binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild boven cartouche met opschrift binnen omschrift

Herroeping van het edict van Nantes

Jan Schmeltzing (I), 1685, historiepenning, NG-VG-1-1329

Zilveren penning. Voorzijde: borststsuk man binnen omschrift. Keerzijde: omver geworpen en overeind staande zuil boven opschrift.

Vervolging van de protestanten in…

Jan Schmeltzing (I), 1685, historiepenning, NG-VG-1-1331

Zilveren penning. Voorzijde: profeet Bileam in bisschoppelijk gewaad probeert zijn ezel met stokslagen vooruit te drijven tegengehouden door engel met zwaard binnen omschrift. Keerzijde: spin in web, op achtergrond kerk binnen omschrift

Overkomst van Willem III en…

Jan Schmeltzing (I), 1689, historiepenning, NG-VG-1-1444

Zilveren penning. Voorzijde: gedrocht met veel koppen, waarvan een met kroon, dat zwaard en weegschaal van Rechtvaardigheid vertrapt binnen omschrift. Keerzijde: tweehoofdige Fortuin staande op wereldbol waar slang uit kruipt, een helft van figuur heeft kop van zwijn, bijl in hand en is naar Tower…

Athlone, Galway en Sligo ingenomen…

Jan Schmeltzing (I), 1691, historiepenning, NG-VG-1-1514

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: aan speer met daarop vrijheidshoed, twee lauwertakken en wapenschild hangen drie gekroonde en omkranste schilden met afbeeldingen van de drie veroverde steden binnen omschrift; afsnede: jaartal.

Onderwerping van Ierland door…

Jan Schmeltzing (I), 1691, kopie, NG-VG-1-1519

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: leeuw vertrapt veelkoppig monster en leeuwin met hondje, op achtergrond stad en schepen op zee onder opschrift; afsnede: opschrift

Coni bevrijd van Franse belegering…

Jan Schmeltzing (I), 1691, historiepenning, NG-VG-1-1540

Zilveren penning. Voorzijde: de zon achter de bergen wordt door wolken verduisterd, op de achtergrond Coni binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: het opbreken van de Franse troepen die Coni belegerden binnen omschrift; afsnede: opschrift

Zeeslag bij Kaap La Hogue, de…

Jan Schmeltzing (I), 1692, historiepenning, NG-VG-1-1564

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: zeeslag met op voorgrond zinkend Frans schip binnen omschrift; afsnede: opschrift

Slag bij Steenkerken

Jan Schmeltzing (I), 1692, historiepenning, NG-VG-1-1588

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Franse haan valt Nederlandse leeuw aan, die zich verdedigt met pijlenbundel binnen omschrift; afsnede: twee wapenschilden