Zeeslag bij Kaap La Hogue en slag…

Jan Schmeltzing (I), 1692, historiepenning, NG-VG-1-1565

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag met op voorgrond zinkend Frans schip binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Franse haan valt Nederlandse leeuw aan, die zich verdedigt met pijlenbundel binnen omschrift; afsnede: twee wapenschilden temidden van vaandels

Coni bevrijd van Franse belegering…

Jan Schmeltzing (I), 1693, historiepenning, NG-VG-1-1612

Zilveren penning. Voorzijde: de zon achter de bergen wordt door wolken verduisterd, op de achtergrond Coni binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: aftocht van de Franse belegeraars, op achtergrond slot binnen omschrift; afsnede: opschrift

Maria regentesse bij de afwezigheid…

Jan Schmeltzing (I), 1690, historiepenning, NG-VG-1-1504

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk vrouw met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Maria met kroon en drietand giet hoorn van overvloed leeg; op achtergrond brandende schepen en het afvoeren van Lord Torrington naar de Tower binnen omschrift; afsnede: opschrift

Athlone, Galway en Sligo ingenomen…

Jan Schmeltzing (I), 1691, historiepenning, NG-VG-1-1514

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: aan speer met daarop vrijheidshoed, twee lauwertakken en wapenschild hangen drie gekroonde en omkranste schilden met afbeeldingen van de drie veroverde steden binnen omschrift; afsnede: jaartal.

Voltooiing van de fontein op de…

Jan Schmeltzing (I), 1693, historiepenning, NG-VG-1-1633

Zilveren penning. Voorzijde: Leiden, in gedaante van gekroonde vrouw met vrijheidshoed op een speer, een door een slang omvlochten spiegel en met wapenschild zit op stapel lakens, waaraan afbeelding van Leidse Hogeschool is bevestigd; links van haar leeuw met zwaard in hand, leunend op hoorn van…

Het bombardement van Ratzeburg door…

Jan Schmeltzing (I), 1693, kopie, NG-VG-1-1630

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Deense olifant heft zijn snuit naar zon en maan binnen omschrift; afsnede: jaartal

Overwinning bij Aghrim, behaald…

Jan Schmeltzing (I), 1691, kopie, NG-VG-1-1510

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: slag; op voorgrond cavalerie binnen omschrift; afsnede: opschrift

Onderwerping van Ierland door…

Jan Schmeltzing (I), 1691, kopie, NG-VG-1-1519

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man en vrouw met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: leeuw vertrapt veelkoppig monster en leeuwin met hondje, op achtergrond stad en schepen op zee onder opschrift; afsnede: opschrift

Coni bevrijd van Franse belegering…

Jan Schmeltzing (I), 1691, historiepenning, NG-VG-1-1540

Zilveren penning. Voorzijde: de zon achter de bergen wordt door wolken verduisterd, op de achtergrond Coni binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: het opbreken van de Franse troepen die Coni belegerden binnen omschrift; afsnede: opschrift

Het bombardement van Ratzeburg door…

Jan Schmeltzing (I), 1693, historiepenning, NG-VG-1-1631

Zilveren penning. Voorzijde: bombardement van stad binnen omschrift; afsnede: jaartal. Keerzijde: Deense olifant heft zijn snuit naar zon en maan binnen omschrift; afsnede: jaartal