Het beleg van Haarlem, 1572-1573

Pieter Willem Marinus Trap, naar Coenraet Decker, 1849 - 1851, prent, RP-P-OB-79.234

Overzicht van het beleg van de stad Haarlem met het omringende gebied in vogelvluchtperspectief. Op de voorgrond links Spaanse officieren bij de legerplaats van de Spaanse troepen, rechts het Huis ter Kleef. Bovenaan het wapen van Haarlem.

Optocht nrs 1-2

anoniem, 1840, prent, RP-P-OB-78.265

Optocht nrs 1-2: schildknaap en ruiters. Bij de prentserie van de Maskerade van de intocht van hertog Jan van Beieren te Leiden op 18 augustus 1420 door de Leidse studenten op 8 februari 1840.

Het verbond der edelen, 1565

Carel Christiaan Antony Last, naar Edouard De Biefve, 1870, prent, RP-P-OB-80.426

Het verbond der edelen. Grote zaal waarin de groep edelen verzameld zijn om het Smeekschrift te ondertekenen, Brussel, 6 december 1565. Links staande Hendrik van Brederode.

Kaart van Nederland in de…

Laurens Philippe Charles van den Bergh, 1850 - 1852, prent, RP-P-OB-80.419

Kaart van de Lage Landen in de Frankische tijd. Met globale aanduiding van de verschillende gewesten.

Beleg van Den Bosch, 1629

Johann Peter Berghaus, naar Jan Karel Jacob de Jonge, 1848 - 1850, prent, RP-P-OB-81.195A

Kaart van Den Bosch en omgeving tijdens de omsingeling en het beleg door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, van 1 mei tot 17 september 1629.

Gemaskerde optocht door het Leidse…

Gerardus Johannes Bos, 1780 - 1795, prent, RP-P-OB-78.410

Gemaskerde optocht door het Leidse Studentencorps op 12 juni 1855. Uitgebeeld wordt de intrede van Karel V te Dordrecht op 3 juni 1515, bij de gelegenheid van zijn huldiging tot graaf van Holland.

Portret van een onbekende man,…

Johann Peter Berghaus, 1845, prent, RP-P-1899-A-21879

De geportretteerde draagt een grote strik en een gestreept vest.

Portret van Jan Egbert van Gorkum

Johann Peter Berghaus, naar anoniem, 1862, prent, RP-P-1903-A-23112

De geportretteerde draagt een militair uniform en zit op een stoel. In zijn linkerhand heeft hij een sabel. Hij draagt verschillende ridderorden op de borst. Onder het portret een schedel met daarbij de woorden: vivit post funera virtus.

Portret van een man, mogelijk…

Johann Peter Berghaus, naar anoniem, 1851, prent, RP-P-1905-4610(R)

De geportretteerde zit op een stoel naast een tafel. Met zijn rechterarm leunt hij op de tafel. In zijn rechterhand heeft hij een boek dat op zijn bovenbeen steunt. Hij draagt zijn haar in een scheiding aan de zijkant van zijn hoofd.

Portret van een onbekende man

Johann Peter Berghaus, naar anoniem, 1854, prent, RP-P-1904-3020

De geportretteerde zit naast een tafel met daarop enkele boeken. Zijn linkerarm rust op de tafel, zijn rechterhand op zijn dijbeen. Hij draagt een das en aan zijn vest een horlogeketting.