Madonna op de maansikkel

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1514 - ca. 1517, prent, RP-P-BI-6299

Blad uit boek. Gekroonde Maria met Christuskind op haar arm staand op een maansikkel.

Portret van bisschop Bonifatius

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1517, prent, RP-P-OB-1826

Blad uit boek. Bonifatius met mijter en bisschopsstaf.

Dirk, de elfde graaf van Holland

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1517, prent, RP-P-OB-1828

Blad uit boek. Bovenzijde houtblok met vaandel niet gedrukt.

Genadestoel

anoniem, 1490 - 1510, prent, RP-P-1939-437

God de vader met het lichaam van de dode Christus op schoot. Onderaan bevindt zich een opschrift.

Visitatie

anoniem, 1490 - 1510, prent, RP-P-1881-A-4689

Het bezoek van Maria aan Elisabeth. In een rand bestaande uit bloemornament vogels en het wapen van Leiden. Onder de voorstelling: O Maria doer dese...

Portret van hertog Pepijn van…

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1513 - 1517, prent, RP-P-OB-1825

Blad uit boek. Hertog Pepijn van Brabant met banderol zonder tekst.

Portret van Filips de Schone

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1517, prent, RP-P-OB-4516

Blad uit een boek. Linker kolom tekst en wapenschild, rechter kolom portret van Filips de Schone en drie wapenschilden.

Twee portretten van Romeinse…

anoniem, 1517, prent, RP-P-OB-1822(V)

Blad uit boek. Tekst met twee afbeeldingen van Romeinse keizers. Rechts Gaius Caligula en links Claudius.

Christus aan het kruis

David Du Mortier & Zoon, 1789 - 1855, prent, RP-P-OB-84.384

Christus aan het kruis, met Maria, Johannes en Maria Magdalena. In het onderschrift een vers van zes regels. Genummerd rechtsboven: N. 56.

De eerste tempelgang van Maria

anoniem, 1490 - 1510, prent, RP-P-1881-A-4691

Opdracht van Maria in de Tempel met rechts een priester en links Anna en Joachim. In een rand van bloemornamenten.