De geboorte van Christus

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1512 - 1516, prent, RP-P-OB-1831(R)

Blad uit een boek. Rechts tekst, links aanbidding van het Christuskind door Maria, Jozef, engelen en herders.

Het wonder van de heilige Barbara…

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1513 - 1517, prent, RP-P-OB-1829

Blad uit boek. Tekst boven en onder afbeelding. Het wonder van de heilige Barbara te Gorinchem in het jaar 1448. Barbara met toren in haar arm, redt een man uit een brandend huis. Aan hemel in de wolken opnieuw Barbara met de toren.

Portret van Karel V

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1517, prent, RP-P-OB-1830

Blad uit boek. Karel V met staf.

Christus aan het kruis

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1517, prent, RP-P-OB-1823(R)

Blad uit een boek. Christus aan het kruis, Maria aan rechterhand, Johannes aan linkerhand. Onderste deel van houtblok is niet afgedrukt.

Portret van hertog Pepijn van…

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1513 - 1517, prent, RP-P-OB-1824

Blad uit boek. Hertog Pepijn van Brabant met banderol met zijn naam.

Christus aan het kruis

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1514, prent, RP-P-1978-163

Blad uit een boek. Christus aan het kruis, Maria aan rechterhand, Johannes aan linkerhand.

Christus aan het kruis

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1517, prent, RP-P-OB-1822(R)

Blad uit een boek. Christus aan het kruis, Maria aan rechterhand, Johannes aan linkerhand. Onderste deel van houtblok is niet afgedrukt.

Portret van Dirk, eerste graaf van…

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1517, prent, RP-P-OB-1827(R)

Blad uit boek. Dirk, eerste graaf van Holland, staand met vaandel.

Portret van Filips de Schone

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1517, prent, RP-P-OB-4516

Blad uit een boek. Linker kolom tekst en wapenschild, rechter kolom portret van Filips de Schone en drie wapenschilden.

Madonna op de maansikkel

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1514 - ca. 1517, prent, RP-P-BI-6299

Blad uit boek. Gekroonde Maria met Christuskind op haar arm staand op een maansikkel.