16 resultaten gevonden


Christoffel van Sichem Willem Isaacsz. van Swanenburg, 1606, prent, RP-P-OB-60.824

Christus draagt het kruis en Simon van Cyrene helpt hem daarbij. Soldaten geselen en bespotten Christus. Hij wordt gevolgd door Maria. Links een van de andere misdadigers, die geboeid naar Golgota wordt geleid. Op de achtergrond in het landschap de drie kruisen. Onder de voorstelling twee…

Christoffel van Sichem Willem Isaacsz. van Swanenburg, 1606, prent, RP-P-OB-60.829

Alexander de Grote zit als rechter op zijn troon en bedekt één oor, terwijl de aanklager aan het woord is. Dit doet hij om één oor vrij te houden van vooroordelen voor de aangeklaagde. Onder de voorstelling twee vierregelige verzen in het Latijn.

Christoffel van Sichem Willem Isaacsz. van Swanenburg, 1606, prent, RP-P-OB-60.831

Een koning zit op zijn troon en spreekt recht. Hij wijst met zijn staf naar de aangeklaagde ten teken dat hij de man vergeving verleent. Op de achtergrond een galgenveld en een gebouw in aanbouw. Onder de voorstelling twee vierregelige verzen in het Latijn over de onschendbaarheid van het recht. Een…

Henrick Lodewijcxsoon van Haestens anoniem, 1616, prent, RP-P-OB-103.863

Portret van Willem I in een ovaal met randschrift dat bij de schouders aansluit.

Christoffel van Sichem Willem Isaacsz. van Swanenburg, 1606, prent, RP-P-OB-60.825

De rechtsgeleerde Aemilius Papinianus is zojuist in opdracht van keizer Caracalla onthoofd. Papinianus had geprobeerd te bemiddel en tussen de broers Caracalla en Geta, die beide keizer waren. De beul geeft het hoofd van Papinianus aan Caracalla. Op de achtergrond vermoord een van de mannen van…

Christoffel van Sichem Willem Isaacsz. van Swanenburg, 1606, prent, RP-P-OB-60.832

Christus, op de wolken, spreekt het laatste Oordeel. Op zijn hoofd een zwaard en een lelie. De doden staan op. Links worden de zaligen in de hemel opgenomen. Rechts worden de slechten door duivels in de hel getrokken. Onder de voorstelling twee vierregelige verzen in het Latijn.

Christoffel van Sichem Willem Isaacsz. van Swanenburg (I) , Henrick Lodewijcxsoon van Haestens, 1606, prent, RP-P-OB-60.821

Jetro, de schoonvader van Mozes, bezoekt hem in de woestijn en geeft hem advies over de organisatie van de rechtspraak. De twee omhelzen elkaar. Jetro heeft Mozes' vrouw, zijn dochter Sippora, en haar twee zonen meegenomen. Zij staan rechts. Links spreekt Mozes recht over het volk Israël. Onder de…

Christoffel van Sichem Willem Isaacsz. van Swanenburg, 1606, prent, RP-P-OB-60.826

Koning Cambyses laat Otanes, de zoon en opvolger van de rechter Sisamnes, plaatsnemen op de rechtersstoel, die bekleed is met de afgestroopte huid van zijn vader. Op de achtergrond is te zien wat vooraf ging: Cambyses laat de corrupte rechter Sisamnes villen. Onder de voorstelling twee vierregelige…

Christoffel van Sichem Willem Isaacsz. van Swanenburg, 1606, prent, RP-P-OB-27.453

Willem III de Goede, graaf van Holland en Henegouwen, veroordeelt vanaf zijn ziekbed zijn baljuw en geeft opdracht hem te onthoofden. Op de achtergrond is de aanleiding te zien: de baljuw heeft een boer opgelicht door hem een slechte koe te verkopen voor een goede. Onder de voorstelling twee…

Christoffel van Sichem Willem Isaacsz. van Swanenburg, 1606, prent, RP-P-OB-60.823

Twee oudsten die als rechters over het volk zijn aangesteld vallen Susanna, op de achtergrond, lastig, terwijl ze haar bad neemt. Ze wordt door hen beschuldigd van overspel. Links leiden de twee haar voor een rechter, die rechts op een troon zit, en beschuldigen haar vals met de eis dat zij de…

Einde van alle 16 resultaten Terug naar boven