Gezicht op de Dombrücke te Keulen…

Johann Heinrich Schönscheidt, ca. 1860 - ca. 1870, stereofoto, RP-F-F06038

Gezicht op de Dombrücke te Keulen…

A. Schmitz (Anselm), ca. 1860 - ca. 1870, stereofoto, RP-F-F06041

Exterieur van de Sint-Gereonskerk…

Alexandre Pierre Bertrand, ca. 1865, stereofoto, RP-F-F06080

Exterieur van de Flora en…

Johann Heinrich Schönscheidt, in of na 1863 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F06068

Toegangsportaal van het Stadhuis…

A. Schmitz (Anselm), ca. 1860 - ca. 1870, stereofoto, RP-F-F06074

Gezicht op de Dombrücke te Keulen

anoniem, ca. 1860 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F06042

Exterieur van de Sint-Gereonskerk…

A. Schmitz (Anselm), ca. 1860 - ca. 1870, stereofoto, RP-F-F06081

Gezicht op de schipbrug te Keulen

anoniem, ca. 1860 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F06032

Zuidelijk toegangsportaal van de…

A. Schmitz (Anselm), ca. 1860 - ca. 1870, stereofoto, RP-F-F06057