Parijs belegerd door Hendrik IV en…

Frans Hogenberg (atelier van), 1590 - 1592, prent, RP-P-OB-78.712

Parijs belegerd door koning Hendrik IV en ontzet door de hertog van Parma, 19 augustus 1590. Plattegrond van de stad Parijs met de ligging van de troepen van Hendrik IV en de hertog van Parma. Met onderschrift van 6 regels in het Duits en 3 regels in het Frans. Ongenummerd. Kopie of herhaling naar…

Verovering van Totis in Hongarije,…

Frans Hogenberg (atelier van), 1597 - 1599, prent, RP-P-OB-78.785-307

Verovering van Totis (Tata) in Hongarije op de Turken, 23 mei 1597. De stad wordt van verschillende kanten aangevallen door de Christenen. Met onderschrift van 12 regels in het Duits. Linksonder genummerd: 327. De prent maakt deel uit van een album.

Afkondiging van het Twaalfjarig…

Frans Hogenberg (atelier van), 1609 - 1611, prent, RP-P-OB-78.784-334

Afkondiging van het Twaalfjarig Bestand voor het stadhuis te Antwerpen, 14 april 1609. In de straten worden vreugdevuren ontstoken. Met onderschrift van 12 regels in het Duits. Ongenummerd.

Jezuïeten en Minderbroeders…

Frans Hogenberg, 1578 - 1580, prent, RP-P-OB-78.784-175

Jezuïten en Minderbroeders verlaten onder gewapende begeleiding de stad Antwerpen, 18 mei 1578, na hun weigering om de gehoorzamen aan het preekverbod. Bij de haven gaan ze aan boord van een schuit. Met onderschrift van 10 regels in het Duits. Genummerd: 18.

Beleg van Haarlem, 1572

Frans Hogenberg, 1572 - 1574, prent, RP-P-OB-78.784-118

Kaart van de stad Haarlem en het omringend gebied met de legerplaatsen van de belegerende Spaanse troepen van Don Frederik. Boven schepen van Alva en de prins van Oranje op het water van het Haarlemmermeer. Het beleg ving aan op 11 december 1572. Met onderschrift van 16 regels in het Duits.…

Komeet, 1618

Frans Hogenberg (atelier van), naar Casparus Hersbach, 1618 - 1620, prent, RP-P-OB-78.785-369

Sterrenbeelden van de noordelijke hemel en de komeet gezien boven Keulen, december 1618. In de sterrenhemel de posities van de komeet tussen 6 en 28 december. Onderaan een aparte voorstelling van de komeet. Met onderschriften van 1 en van 3 regels in het Duits. Rechtsonder met pen genummerd: 393. De…

Bergen belegerd door Alva, 1572

Frans Hogenberg, 1572 - 1574, prent, RP-P-OB-78.784-113

Bergen (Mons) in Henegouwen belegerd door het leger van Alva, 18 augustus 1572. De stad bezet door de troepen van Lodewijk van Nassau. Van links komt het leger van Willem van Oranje in een poging om de stad te ontzetten. Met onderschrift van 8 regels in het Duits. Genummerd: 5.

Lingen door Spinola ingenomen, 1605

Frans Hogenberg (atelier van), 1605 - 1607, prent, RP-P-OB-78.784-322

Lingen geeft zich na beleg over aan Spinola, 21 augustus 1605. Gezicht op de stad met de posities van de belegerende troepen rondom de stad. Met onderschrift van 14 regels in het Duits. Ongenummerd.

Tracé van het nieuwe kanaal tussen…

Frans Hogenberg (atelier van), 1627 - 1629, prent, RP-P-OB-78.785-390

Kaart met de geplande tracé van een met forten versterkte kanaal van Rheinberg aan de Rijn langs Geldern naar Venlo aan de Maas, ca. 1627. Het nooit voltooide kanaal is ook bekend als Fossa Eugeniana, naar Isabella Clara Eugenia, infante van Spanje, de opdrachtgeefster. Linksboven een cartouche met…

Kaart van Vlaanderen, 1604

Frans Hogenberg (atelier van), 1604 - 1606, prent, RP-P-OB-78.784-308

Kaart van Vlaanderen met de oorlogssituatie in het jaar 1604. In het midden schermutselingen rond Sluis, rechts Brugge en Oostende. Een vloot schepen voor de kust. Met onderschrift van 16 regels in het Duits en 5 regels in het Latijn. Ongenummerd.