Ontzet van Leiden, 1574

Frans Hogenberg, 1574 - ca. 1578, prent, RP-P-OB-78.785-88

Onthoofding van Egmond en Horne,…

Frans Hogenberg, 1568 - 1570, prent, RP-P-OB-78.623-15

Afkondiging van het Generaal…

Frans Hogenberg, 1570, prent, RP-P-OB-78.623-19

Prins van Oranje vertrekt naar…

Frans Hogenberg, 1567 - 1570, prent, RP-P-OB-78.623-8

Verraad van Ladron, 1570

Frans Hogenberg, 1570, prent, RP-P-OB-78.623-20

Calvinistisch oproer in Antwerpen…

Frans Hogenberg, 1567 - 1570, prent, RP-P-OB-78.623-6

Slag bij Jemmingen, 1568

Frans Hogenberg, 1568 - 1570, prent, RP-P-OB-78.623-16

Aanbieding van het Smeekschrift van…

Frans Hogenberg, 1566 - 1570, prent, RP-P-OB-78.623-2

Hagenpreken buiten Antwerpen, 1566

Frans Hogenberg, 1566 - 1570, prent, RP-P-OB-78.623-3

Beeldenstorm, 1566

Frans Hogenberg, 1566 - 1570, prent, RP-P-OB-78.623-4