uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

14 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Johann Heinrich Schönscheidt, 1868, foto, NG-1038-A

Foto op karton van de spoorbrug bij Culemborg, vooraanzicht.

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-10-1

Illustratie van het eerste geloofsartikel (Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde) van de apostolische geloofsbelijdenis. God de Vader schept Eva uit Adams rib. Rechts op de achtergrond buigt God de Vader zich over Adam en blaast hem leven in. Links de schepping van de…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-11-2

Illustratie van het vierde geloofsartikel ([Christus] die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus is van het kruis gehaald en Maria, Johannes, Maria Magdalena en anderen bewenen hem. Op de achtergrond rechts wordt…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-15-1

Illustratie van het elfde geloofsartikel (de verrijzenis van het lichaam) van de apostolische geloofsbelijdenis. De profeet Ezechiël staat in een dal vol beenderen. Hij spreekt met God de Vader die aan de hemel verschijnt. Om hem heen komen de dode beenderen tot leven en worden levende mensen. Boven…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-12-1

Illustratie van het vijfde geloofsartikel ([Christus] die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus daalt na zijn dood af naar het voorgeborchte. Hij heeft de poorten van de hel gebroken en reikt de hand aan oudtestamentische…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-13-2

Illustratie van het achtste geloofsartikel (Ik geloof in de heilige Geest) van de apostolische geloofsbelijdenis. Maria en de twaalf apostelen zitten in een kamervertrek. Vurige tongen branden boven de hoofden van enkele van hen. De Heilige Geest, in de gedaante van een duif, zweeft boven de…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-10-2

Illustratie van het tweede geloofsartikel ([Ik geloof] in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer) van de apostolische geloofsbelijdenis. De verheerlijking op de berg: Christus' gezicht straalt als de zon. Elia en Mozes verschijnen aan weerszijden van Christus en spreken met hem. Op de berg…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-14-1

Illustratie van het negende geloofsartikel (de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen) van de apostolische geloofsbelijdenis. De apostelen ontvangen van andere gelovigen geld, dat ze uitdelen aan de mensen die het nodig hebben. Op de grond liggen allerlei bezittingen. Boven de…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-15-2

Illustratie van het twaalfde geloofsartikel (het eeuwig leven) van de apostolische geloofsbelijdenis. Een engel heeft Johannes de Evangelist naar een bergtop gedragen en toont hem het nieuwe Jeruzalem. Johannes schrijft alles op in het boek Openbaringen. Jeruzalem heeft twaalf poorten, die bewaakt…

Johann Sadeler (I), 1579, prent, RP-P-2005-214-13-1

Illustratie van het zevende geloofsartikel (vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus zit op een regenboog in de wolken met de maagd Maria geknield naast hem. Hij oordeelt over de wereld tijdens het Laatste Oordeel. Rondom hen engelen en…

Einde van alle 14 resultaten Terug naar boven