Kuilenburg 30 Augustus 1868

Johann Heinrich Schönscheidt, 1868, foto, NG-1038-A

Foto op karton van de spoorbrug bij Culemborg, vooraanzicht.

Schepping van Eva

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-10-1

Illustratie van het eerste geloofsartikel (Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde) van de apostolische geloofsbelijdenis. God de Vader schept Eva uit Adams rib. Rechts op de achtergrond buigt God de Vader zich over Adam en blaast hem leven in. Links de schepping van de…

Bewening van Christus

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-11-2

Illustratie van het vierde geloofsartikel ([Christus] die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus is van het kruis gehaald en Maria, Johannes, Maria Magdalena en anderen bewenen hem. Op de achtergrond rechts wordt…

Visioen van Ezechiël

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-15-1

Illustratie van het elfde geloofsartikel (de verrijzenis van het lichaam) van de apostolische geloofsbelijdenis. De profeet Ezechiël staat in een dal vol beenderen. Hij spreekt met God de Vader die aan de hemel verschijnt. Om hem heen komen de dode beenderen tot leven en worden levende mensen. Boven…

Putto met de tafelen der wet

Crispijn van de Passe (I), 1594, prent, RP-P-2012-79-15

Medaillon met een putto die op de tafelen der wet leunt en een zegenend gebaar maakt. Op de achtergrond een altaar met een brandoffer. Met een randschrift in het Latijn. De prent maakt deel uit van een album.

Christus in het voorgeborchte

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-12-1

Illustratie van het vijfde geloofsartikel ([Christus] die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus daalt na zijn dood af naar het voorgeborchte. Hij heeft de poorten van de hel gebroken en reikt de hand aan oudtestamentische…

Uitstorting van de Heilige Geest

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-13-2

Illustratie van het achtste geloofsartikel (Ik geloof in de heilige Geest) van de apostolische geloofsbelijdenis. Maria en de twaalf apostelen zitten in een kamervertrek. Vurige tongen branden boven de hoofden van enkele van hen. De Heilige Geest, in de gedaante van een duif, zweeft boven de…

Medaillon met twee putti

Crispijn van de Passe (I), 1594, prent, RP-P-2012-79-13

Medaillon met twee putti die een opengeslagen boek en een brandende fakkel en een wierookvat vasthouden. Tussen hen een halo met de serietitel in het Latijn. Met een randschrift in het Latijn. De prent maakt deel uit van een album.

Preek van de apostel Petrus

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-14-2

Illustratie van het tiende geloofsartikel (de vergeving van zonden) van de apostolische geloofsbelijdenis. De apostel Petrus spreekt een menigte gelovigen toe over de vergeving van zonden. Een licht verschijnt in de lucht: de Heilige Geest daalt neer op alle toehoorders. Op de achtergrond worden…

Laatste Oordeel

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-2005-214-13-1

Illustratie van het zevende geloofsartikel (vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden) van de apostolische geloofsbelijdenis. Christus zit op een regenboog in de wolken met de maagd Maria geknield naast hem. Hij oordeelt over de wereld tijdens het Laatste Oordeel. Rondom hen engelen en…