Geseling van Christus

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-OB-102.739

Christus, vastgebonden aan een pilaar, wordt door soldaten gegeseld. Pilatus staat links in de hoek en kijkt toe. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.

Kruisafneming

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-OB-102.745

Het lichaam van Christus wordt door Nikodemus, Jozef en twee onbekende mannen van het kruis gehaald. Maria, Johannes en Maria Magdalena zitten op de grond en treuren. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.

Christus aan het volk getoond

Crispijn van de Passe (I), 1601, prent, RP-P-OB-102.742

Pontius Pilatus toont de gegeselde Christus aan het Joodse volk. De mensen roepen om zijn kruisiging. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.

Christus wordt aan het kruis…

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-OB-102.743

Christus wordt aan het kruis genageld. Op de voorgrond een mand met touw, spijkers en een hamer. Op de achtergrond Maria, Maria Magdalena en Johannes de Doper. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.

Christus in de hof van Getsemane

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-OB-102.737

Christus bidt tot God in de hof van olijven terwijl zijn leerlingen liggen te slapen. Op de achtergrond wijst Judas de soldaten de plek waar Christus bidt. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.

Drie Maria's bij het graf

Crispijn van de Passe (I), naar Jacques Bellange, 1600, prent, RP-P-OB-102.734

Bij het graf van Christus verschijnt een engel aan de drie heilige vrouwen die Christus kwamen zalven. Twee van hen hebben een zalfpot in de handen. Op de achtergrond de drie kruizen. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de…

Doornenkroning van Christus

Crispijn van de Passe (I), 1601, prent, RP-P-OB-102.740

Twee soldaten duwen met stokken de doornenkroon op het hoofd van Christus. Een derde soldaat staat op het punt om Christus in het gezicht te slaan. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.

Titelprent voor een serie met de…

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-OB-102.735

Twee engelen wijzen naar een cartouche met het Lam Gods. Ze flankeren een cartouche met een Bijbelcitaat in het Latijn, waaromheen de passiewerktuigen. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting. In de marge de serietitel in het Latijn. Titelprent voor een serie met de passie van Christus.

Pilatus wast zijn handen in…

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-OB-102.741

Christus wordt ter dood veroordeeld en afgevoerd. Pilatus wast zijn handen in onschuld. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.

Judaskus en arrestatie van Christus

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-OB-102.738

Judas kust Christus op de wang. De soldaten omsingelen en arresteren hem. Petrus staat op het punt het oor van een van de soldaten af te hakken. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.