Musikfeste in der festhalle de…

J. Nitsche, 1914, affiche, RP-P-OB-20.343

Affiche voor een muzeikfeest in de feesthal van de Deutsche Werkbund in Keulen

Onschuldige Christenen worden…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604, prent, RP-P-1886-A-10377

De personificatie Vervolging (Persecutio) brengt met een speer twee onschuldige christenen, een moeder en kind, om het leven. In de achtergrond worden burgers gedood door verdrinking, verbranding, onthoofding of ophanging. De prent heeft een Nederlands, Latijns en Frans onderschrift en maakt deel…

Waarheid leert de mens God…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578, prent, RP-P-1986-329

De Ware Gelovige (Adorator Verus) wordt door Waarheid begeleid. Zij wijst hem het stralende licht van God dat vanachter duistere wolken tevoorschijn komt. Door zich te laten leiden door Waarheid, wordt de Ware Gelovige bezocht door de Heilige Geest (een duif). De prent heeft een Latijns en een…

Rijkdom en Macht doen hun intrede…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604, prent, RP-P-BI-6574

De personificatie van Rijkdom en Macht (Divitiae Potentiaque) met de attributen geld (een beurs) en privileges (een gezegeld document). In de achtergrond de bouw van een kerk. Rechts knielt de keizer van het Roomse Rijk voor de paus. Ook de katholieke kerk krijgt met andere woorden macht en rijkdom.…

Luther onthult het bedrog van de…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604, prent, RP-P-1886-A-10373

Het driekoppige Volk (Vulgus) staat voor de paus, die op een troon zit. Verbaast kijk het Volk hoe Martin Luther het bedrog van de katholieke geestelijkheid onthult door de mantel van de paus op te tillen. In het licht van zijn fakkel Getuigenis van het Schrift (Testimonium Scriptuae) toont hij aan…

Voor de ware gemeente Gods staat de…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578, prent, RP-P-1986-333

De Waarheid begeleidt de Gemeente Gods (Ecclesia Dei: een vrouw met een rond kerkgebouw op haar hoofd) naar de poorten van de hemel, die worden opengehouden door een engel. De prent heeft een Latijns en een Nederlands onderschrift en maakt deel uit van een serie over de triomf van de waarheid.

Huichelarij neemt de plaats in van…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604, prent, RP-P-BI-6577

De personificatie van Huichelarij (Hipocrisis) heeft nu de plaats van Vroomheid ingenomen. Als attribuut draagt zij een drol in een zilveren schaal. Een aapje zit op haar schouder als symbool voor bedrog. In de achtergrond vermomt een een wolf in schaapskleren een valse profeet als priester…

Geloof in de waarheid bevrijdt de…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578, prent, RP-P-1986-332

De mens is door Waarheid een oprechte leerling van Christus (Discipulus Christi) geworden. Waarheid snijdt het koord door tussen de mens en de Dood (Mors, een skelet), de Duivel (Diabolus, half demon en half mens), de Zonde (Peccatum, een sater) en het Vlees (Caro, een naakte vrouw met een…

Berouw brengt waarheid aan het…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1566 - 1578, prent, RP-P-1986-327

De mens scheurt zijn hart open. De personificatie van Waarheid (Veritas), een naakte vrouw met een stralende zon op het voorhoofd, komt uit de aarde tevoorschijn. Boven de mens verschijnt Rechtvaardigheid (Justitia), met haar attributen (weegschaal en blinddoek). Rechtvaardigheid toont de mens een…

Bedrog leidt het volk naar de…

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Adriaan de Weerdt, 1604, prent, RP-P-1886-A-10375

De personificatie Verleiding (Seductio) leidt het driekoppige Volk (Vulgus) naar een afgrond. Het Volk is verdeeld en geblinddoekt. Verleiding draagt brillen en maskers mee die haar bedrog symboliseren. In de achtergrond voorstellingen van dit bedrog: een pelgrim bij een Mariabeeld, een processie en…