Gezicht op de Dombrücke te Keulen

A. Schmitz (Anselm), ca. 1860 - ca. 1870, stereofoto, RP-F-F06040

Gezicht op de Dom van Keulen

A. Schmitz (Anselm), ca. 1865 - ca. 1875, stereofoto, RP-F-F06052

Gezicht op de Dombrücke te Keulen…

Johann Heinrich Schönscheidt, ca. 1860 - ca. 1870, stereofoto, RP-F-F06038

Gezicht op de Grote…

A. Schmitz (Anselm), 1877, stereofoto, RP-F-F06083

Botanische tuin te Keulen

Johann Heinrich Schönscheidt, in of na 1863 - ca. 1880, stereofoto, RP-F-F06071

Zuidelijk toegangsportaal van de…

A. Schmitz (Anselm), ca. 1860 - ca. 1870, stereofoto, RP-F-F06057

Locomotief op rails op de Dombrücke…

Johann Heinrich Schönscheidt, ca. 1886, stereofoto, RP-F-F06045

Schipbrug te Keulen

Johann Heinrich Schönscheidt, ca. 1850 - ca. 1860, stereofoto, RP-F-F06033

Exterieur van Schauspiel Köln te…

A. Schmitz (Anselm), ca. 1860 - ca. 1870, stereofoto, RP-F-F06076