Lopende krijger

Willem Danielsz. van Tetrode (toegeschreven aan), ca. 1567 - ca. 1580, beeldhouwwerk, BK-1959-3

De man staat op een lage plint met het rechterbeen geheel naar voren en heeft de linkervoet dwars geplaatst, de hiel van de grond. Zijn rechterhand, die het handvat van een dolk (?) omklemt, stoot van achteren naar voren; hij houdt de linker met gespreide vingers schuin voor zich uit. Het…

Spotprent op Cromwell, 1656

anoniem, 1656, pamflet, BI-B-FM-018-1

Spotprent op Oliver Cromwell uit 1656. Cromwell als de hoer van Babylon gezeten op de zevenkoppige draak bedreigt de katholieke vorsten Filips IV en Ferdinand III en vertrapt symbolen van de katholieke kerk. Vertegenwoordigers van de Staten van de Verenigde Provincies vluchten voor zijn geweld.…

Alpheüs en Arethusa

Crispijn van de Passe (I), 1602 - 1607, prent, RP-P-OB-15.927

De riviergod Alpheüs achtervolgt de nimf Arethusa, op wie hij verliefd was. Arethusa reikt omhoog naar Diana, die haar in een onderaardse rivier verandert. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Apostel Johannes

Crispijn van de Passe (I), 1594, prent, RP-P-1907-3825

Buste van de apostel Johannes, een opengeslagen boek en een kelk voor hem. Hij zit in een grot. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met Christus en de apostelen.

Medaillon met twee putti

Crispijn van de Passe (I), 1594, prent, RP-P-1907-1831

Medaillon met twee putti die een opengeslagen boek en een brandende fakkel en een wierookvat vasthouden. Tussen hen in de serietitel in het Latijn. De prent heeft een omlijsting met een randschrift in het Latijn.

Zomer

Johann Sadeler (I), naar Dirck Barendsz., 1580 - 1584, prent, RP-P-OB-7445

Een naakte vrouw ligt op de voorgrond, de hoorn des overvloeds en een bundel koren in haar handen. Naast haar staat een schaal met vruchten. Zij is de personificatie van de zomer. Op de achtergrond menselijke activiteiten in de zomer: het maaien van gras en het oogsten van koren. De prent heeft een…

Preek van de apostel Petrus: 'de…

Johann Sadeler (I), naar Maerten de Vos, 1579, prent, RP-P-OB-5920

Het tiende geloofsartikel: het geloof in de vergeving van de zonden. De apostel Petrus spreekt een menigte gelovigen toe over de vergeving van de zonde. Een licht verschijnt in de lucht. Op de achtergrond worden gelovigen gedoopt. De prent heeft een Latijns opschrift met een Bijbelcitaat dat…

Medea bidt tot Hecate

Crispijn van de Passe (I), 1602 - 1607, prent, RP-P-OB-15.939

Hecate stuurt Medea een door gevleugelde draken getrokken koets opdat zij kruiden kan plukken. Daarmee wil ze Aeson, de bejaarde vader van Jason, weer jong maken. In de marge een vierregelig onderschrift, in twee kolommen, in het Latijn.

Portret van Mehmet III

Crispijn van de Passe (I), 1595 - 1611, prent, RP-P-1904-3728

Portret van Mehmet III, sultan van het Ottomaanse Rijk, op 29-jarige leeftijd. Onder het portret een drieregelig onderschrift met de functie van de geportretteerde in het Duits. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde en de datum dat hij tot sultan werd benoemd…

Busteportret van Maria de' Medici

Crispijn van de Passe (I), 1601, prent, RP-P-1910-4224

Busteportret van Maria de' Medici, koningin van Frankrijk. Ze trouwde op 17 december 1600 met de Franse koning Hendrik IV. In het randschrift van de omlijsting de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn. In de marge een zesregelig lofdicht in het Latijn.