Lopende krijger

Willem Danielsz. van Tetrode (toegeschreven aan), ca. 1562 - ca. 1567, beeldhouwwerk, BK-1959-3

De man staat op een lage plint met het rechterbeen geheel naar voren en heeft de linkervoet dwars geplaatst, de hiel van de grond. Zijn rechterhand, die het handvat van een dolk (?) omklemt, stoot van achteren naar voren; hij houdt de linker met gespreide vingers schuin voor zich uit. Het…

Hercules Pomarius

Willem Danielsz. van Tetrode (toegeschreven aan), ca. 1562 - ca. 1567, beeld, BK-1954-43-1

Hercules staat uitdagend met gespreide benen en met gebaarde kop naar rechts. Op de rug houdt hij in de vuist de appels der Hesperiden, in de rechterhand, die naar achteren is uitgezwaaid, de knots. De rechterhiel is van de grond gelicht.

Aanbidding door de koningen

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1907-3798

Het Christuskind, bij Maria op schoot, wordt aanbeden door de drie Wijzen uit het Oosten die zich met hun geschenken voor het Kind hebben opgesteld. Op de achtergrond leden van hun gevolg. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie van…

Besnijdenis van Christus

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1954-497

Een priester besnijdt het Christuskind. Enkele mensen kijken toe. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie van twaalf over het leven, de passie en wederopstanding van Christus.

Christus als twaalfjarige in de…

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-1954-500

Christus zit in de tempel tussen de schriftgeleerden en legt hen de schrift uit. Hij maakt een spreekgebaar. De overige mannen zoeken iets op in hun boeken. Jozef en Maria lopen de tempel binnen en vinden hun twaalfjarige zoon tussen de geleerden. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met…

Christus met rijksappel

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-1891-A-16718

Christus houdt in zijn linkerhand een rijksappel en met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift met een Bijbelcitaat in het Latijn. Pendant van een prent van Maria.

Christus wordt aan het kruis…

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-1907-3813

Christus wordt aan het kruis genageld. Op de voorgrond een mand met touw, spijkers en een hamer. Op de achtergrond Maria, Maria Magdalena en Johannes de Doper. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.

Opstanding van Christus

Crispijn van de Passe (I), 1600, prent, RP-P-1907-3818

Christus verrijst uit zijn graf. De soldaten die rond het graf liggen schrikken wakker en vluchten. De voorstelling is gevat in een ovale omlijsting met een randschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de passie van Christus.

Christus als Salvator Mundi

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-OB-2205

Christus houdt een rijksappel in zijn linkerhand en met zijn rechterhand maakt hij een zegenend gebaar. Op de achtergrond zijn kruisiging en opstanding. In de marge een drieregelig onderschrift in het Latijn. Prent maakt deel uit van een serie met de twaalf apostelen.

Apostel Bartholomeus

Crispijn van de Passe (I), 1574 - 1637, prent, RP-P-OB-2212

De apostel Bartholomeus, ten voeten uit, een mes in zijn rechterhand. Op de achtergrond wordt hij levend gevild. In de marge een onderschrift in het Latijn. Prent uit een serie met de twaalf apostelen.