Poppetje van hout in Japanse…

, 1900 - 2000, pop, AK-RBK-15205-B

Poppetje van hout in Japanse kleding op een houten plankje bevestigd.

Poppetje van hout in Japanse…

, 1900 - 2000, pop, AK-RBK-15205-D

Poppetje van hout in Japanse kleding op een houten plankje bevestigd.

Langwerpig plankje waarop vier…

, 1900 - 2000, pop, AK-RBK-15205-A

Langwerpig plankje waarop vier hurkende poppetjes en een staande in Japanse kleding.

Poppetje van hout in Japanse…

, 1900 - 2000, pop, AK-RBK-15205-C

Poppetje van hout in Japanse kleding op een houten plankje bevestigd.