Netsuke

Sogyoku, ca. 1800 - ca. 1900, netsuke, AK-MAK-1000

Netsuke

anoniem, ca. 1800 - ca. 1900, netsuke, AK-MAK-1003

Netsuke in de vorm van een konijn

Ranichi, ca. 1790 - ca. 1800, netsuke, AK-MAK-995

Netsuke

anoniem, 1850 - 1900, netsuke, AK-MAK-1394

Netsuke

anoniem, ca. 1800 - ca. 1900, netsuke, AK-MAK-983

Netsuke in de vorm van een vrouw…

Ryogyoku, ca. 1775 - ca. 1825, netsuke, AK-MAK-993

Netsuke, Shoki

anoniem, 1850 - 1900, netsuke, AK-MAK-984

Netsuke

Hidemasa, 1800 - 1825, netsuke, AK-MAK-1001

Netsuke

anoniem, ca. 1700 - ca. 1850, netsuke, AK-MAK-978