Doos met deksel

Ritsuô (mogelijk), ca. 1675 - ca. 1725, doos, AK-MAK-886

Netsuke

anoniem, ca. 1600 - ca. 1868, netsuke, AK-MAK-978

Inro met bamboegordijnen en…

anoniem, ca. 1700 - ca. 1800, inro, AK-MAK-157

Seitaka doji

anoniem, ca. 1275 - ca. 1400, beeldhouwwerk, AK-MAK-295

Fragment van een beeldhouwwerk

anoniem, 1500 - 1525, beeldhouwwerk, AK-MAK-122

Doos

anoniem, 1800 - 1900, doos, AK-MAK-715

Netsuke

, ca. 1600 - ca. 1868, netsuke, AK-MAK-1004

Netsuke

Shuzan (mogelijk), 1700 - 1800, netsuke, AK-MAK-981

Netsuke in de vorm van een…

Miwa (mogelijk), ca. 1700 - ca. 1800, netsuke, AK-MAK-992