Ruiterportret van keizer Domitianus

Laurens Eillarts, naar Antonio Tempesta, 1616 - 1620, prent, RP-P-1883-A-7591

Keizer Domitianus te paard, en profil afgebeeld met zijn commandostaf omlaag wijzend, in het verlengde van zijn arm.

Allegorie op het huwelijk tussen…

Gijsbert van Veen, naar Otto van Veen, 1572 - 1628, prent, RP-P-OB-15.723

In het midden staan de personificatie van het kwaad (een gesluierde vrouw) en de duivel op een verhoging. Zij reiken elkaar de hand. In de wolken musicerende duiveltjes en een banderol met de Bijbelstekst van Zacharia 4 en van Psalm 107. Onderaan putti gekleed als onder andere monnik en soldaat. Op…

Oude vrouw die een kind luist

Jan Miel, 1599 - 1664, prent, RP-P-OB-23.625

Een oude vrouw met een lorgnet op haar neus luist een kind, dat met zijn hoofd op haar schoot ligt. Naast haar een kat en een omgekeerde mand, waaronder een vogel zit. Links een afgezadelde ezel.

De kwakzalver

Cornelis de Wael, 1630 - 1648, prent, RP-P-1883-A-7249

Een gezelschap kijkt toe terwijl een man de kies trekt van een oude vrouw. Rechts een ezel.

De kwakzalver

Cornelis de Wael, 1630 - 1648, prent, RP-P-OB-61.649

Een gezelschap kijkt toe terwijl een man de kies trekt van een oude vrouw. Rechts een ezel.

Maria met kind en Johannes de Doper

Jeremias Falck, naar Jacques Stella, 1639 - 1646, prent, RP-P-OB-50.548

Christus staat op Maria's schoot en geeft gras aan het lam dat door Johannes de Doper wordt vasthouden. Onder de voorstelling een wapen met aan weerszijden vier regels tekst in Latijn.

Portretten van Maurits, Filips…

Laurens Eillarts, naar Antonio Tempesta, 1616 - 1620, prent, RP-P-1883-A-7579

Portretten van Maurits, Filips Willem en Frederik Hendrik, elk in een ovale omlijsting. Aan de twee buitenste lijsten hangt een Romeins harnas, waartussen een cartouche met een Latijnse tekst. Onder dit cartouche een voorstelling van Romulus en Remus met de wolvin. Titelprent voor een serie van 12…

Portretten van Maurits, Filips…

Laurens Eillarts, naar Antonio Tempesta, 1616 - 1620, prent, RP-P-OB-104.100

Portretten van Maurits, Filips Willem en Frederik Hendrik, elk in een ovale omlijsting. Aan de twee buitenste lijsten hangt een Romeins harnas, waartussen een cartouche met een Latijnse tekst. Onder dit cartouche een voorstelling van Romulus en Remus met de wolvin. Titelprent voor een serie van 12…