Portret van Valentin Wudrian en…

François Stuerhelt, 1651, prent, RP-P-1916-175

Links het portret van theoloog Valentin Wudrian met een boek onder de arm. Onder het portret een cartouche met een tekst in het Duits. Rechts de titelpagina voor een van zijn boeken over het kruis van Christus. Daarbij afbeeldingen van de kruisiging van Christus en verschillende voorstellingen uit…

Johannes de Doper predikt in de…

Jeremias Falck, naar Abraham Bloemaert, 1661, prent, RP-P-OB-67.647

Johannes de Doper staat op een heuvel met een rieten kruis in zijn rechter hand en zijn linker hand omhoog wijzend. Hij is omringd door mannen, vrouwen, kinderen en soldaten. Op de voorgrond klimt een jongeman in een boom over een poel.