Aankondiging van de portretten van…

Jacob Folkema, in of voor 1753, tekstblad, RP-P-OB-52.197

Twee aan weerszijden bedrukte tekstbladen met houtsneden, dienend als aankondiging van de uitgave van de portretten van Jacoba van Beieren en Frank van Borselen, vervaardigd door prentmaker Jacob Folkema.

Programma van het 400-jarig…

anoniem, 1823, tekstblad, RP-P-1982-1485

Programma in versvorm van het 400-jarig jubileum van de uitvinding van de boekdrukkunst door Coster, 10 en 11 juli 1823 te Haarlem. Gedicht in twee kolommen waarin de festiviteiten gepland voor 10 en 11 juli in versvorm worden beschreven. Onderaan drie afzonderlijek verzen. Bovenaan het wapen van…

Verklaring bij de allegorie op het…

Adriaan Pietersz. Loosjes, 1809, tekstblad, RP-P-OB-87.012A

Tekstblad met een verklaring van de voorstelling van de prent met de allegorie op het 25-jarig bestaan van het Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, op 16 november 1809.

Berichten van Haarlem, 1813

Johan Enschedé & Zn., 1813, tekstblad, RP-P-OB-87.047

Blad met economisch en zakelijk nieuws aangaande de stad Haarlem, 16 november, 1813, nr. 137. Dubbelgevouwen blad bedrukt op alle zijden.

Deel van een beschrijving van de…

Samuel Ampzing, 1641, tekstblad, RP-P-AO-9-10-2

Blad (tweede van vier) met een beschrijving van de stad Haarlem in dichtvorm.

Proefaflevering van een…

anoniem, naar Karel Frederik Bombled, 1857, tekstblad, BI-B-FM-138-B

Proefaflevering van een geïllustreerde uitgave van Hildebrands Camera Obscura, maart 1857. De eerste zestien bladzijden van het verhaal 'De Familie Stastok', met meerdere illustraties.

Instructie bij het schrijven van de…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1605, prent, BI-1885-1327-83(V)

Folio G2v met het vijfde vervolg van de instructie bij het schrijven van de Nederlandse letteren. Daaronder een schrijfvoorbeeld getiteld: Grondt ende fondament vande Nederlandtsche Letter. Het blad maakt deel uit van een album.

Tekstblad uit: Vervolg van…

Jan Bosch (uitgever), 1763, tekstblad, RP-P-1975-170-15(R)

Dit tekstblad maakt deel uit van een album.

Tekstblad uit: Aangenaame gezichten…

Jan Bosch (uitgever), 1763, tekstblad, RP-P-1975-170-4(R)

Dit tekstblad maakt deel uit van een album.

Omslag voor de twee portretten van…

Ludwig Gottlieb Portman (verworpen toeschrijving), 1805, tekstblad, RP-P-OB-65.686

Op de voorzijde de titel in het Nederlands. Daaronder de prijzen van de prenten en de namen van de uitgevers. Op de achterzijde een verklarende tekst van de uitgevers, in zestien regels in het Nederlands.