72 resultaten gevonden


mogelijk Paschier Lamertijn, 1613, servet, BK-1991-29

Servet van linnendamast met het wapen van graaf Maurits van Oranje-Nassau. Middenveld: Voor een oranjeboom het wapen van graaf Maurits van Oranje Nassau met terzijden de wapenspreuk JE MAINTIENDRAY NASSAU, omhangen met het lint van de Orde van de Kouseband met het opschrift HONI SOIT QUI MALY PENSE.…

mogelijk Quirijn Jansz Damast, ca. 1600 - ca. 1649, servet, BK-16745-B

Servet van linnendamast met de geschiedenis van Johannes de Doper. Middenveld: het symmetrisch verdubbelde patroon vertoont van onder naar boven drie taferelen: 1 Onthoofding van Johannes (gehalveerd). Voor een inspringende muur met tralievensters staat de beul in Romeins uniform, in de ene hand een…

mogelijk Quirijn Jansz Damast, ca. 1650 - ca. 1674, servet, BK-16749-A

Servet van linnendamast met de geschiedenis van Abraham. Middenveld: het symmetrische patroon vertoont van onder naar boven twee taferelen: 1. Het Offer van Abraham. Abraham, met ontbloot hoofd en in wijde mantel en korte tuniek, heeft de ene hand gelegd op het hoofd van Isaak, die terzijde ligt…

Paschier Lamertijn, 1604, servet, BK-16791

Servet van linnendamast met het wapen van prins Maurits. Middenveld: Asymmetrisch patroon met het gekroonde wapen van Maurits op een Oranjeboom, aan een afgeknotte tronk ontsproten, waaronder TANDEM FIT SURCULUS ARBOR. Naast het schild NASSAU IE MAINTIENDRAY en ANo 1604. Aan weerskanten de acht…

anoniem, ca. 1675 - ca. 1699, tafellaken, BK-1953-32

Tafellaken van linnendamast met Londen en rivier de Thames. Het symmetrisch, tweemaal in de hoogte en driemaal in de breedte herhaalde patroon, vertoont vier taferelen: 1 Toegewende ruiter; het paard omziend. Een veldheer met staf is gekleed in justaucorps, halfhoge kaplaarzen. 2 Omkransd stadswapen…

mogelijk Quirijn Jansz Damast, ca. 1600 - ca. 1624, servet, BK-1957-62-B

Servet van linnendamast met de Kindermoord te Bethlehem en de Vlucht naar Egypte. Middenveld: het symmetrisch patroon vertoont van onder naar boven twee taferelen. 1 De Vlucht naar Egypte. 2 De Kindermoord te Bethlehem. Staande randen: enkele golvende lijn waartussen vogels, bloemen en vruchten;…

Paschier Lamertijn, 1601, servet, BK-14865

Servet van linnendamast Servet met de Oranjeboom en het wapen van prins Maurits. Middenveld: de oranjeboom met het wapen van Prins Maurits, geflankeerd door de acht kwartieren en de tekst NASSAV JE MAINTIENDRAY ANO.1601. Staande randen met onder andere wapentrofeeën, jachten en vissers. Bovenrand:…

anoniem, 1595 - 1625, servet, BK-1980-395-A

Wit linnen damasten servet met de verwoesting van Troje. Merk Kroon HW 23

mogelijk Quirijn Jansz Damast, ca. 1642, tafellaken, BK-NM-12028-35-A

Tafellaken van linnendamast met Friese wapens. Middenveld: Het driemaal in de breedte herhaalde patroon vertoont de volgende taferelen: 1 Twee wapens met het bijschrift: SICCO VAN/ CAMMINGA/ VRI EN ERFHEER/ VAN AMELANT/ CATRIIINA/ VAN HEERMA/ VROUWE VAN AMELANT. 2 twee wapens met het bijschrift:…

mogelijk Quirijn Jansz Damast, 1645, servet, BK-NM-12028-35-F

Servet van linnendamast met Friese wapens en Orpheus. Middenveld: Het symmetrisch verdubbeld patroon vertoont van onder naar boven de volgende taferelen: 1 De wapens Camminga-Ockinga met helmteken; ANNO 1645. 2 Orpheus met de dieren. 3 De wapens Groustins-Jongema met helmteken; ANNO 1645. Staande…