Bybelsche Figuuren, des Ouden…

Jan van Lee, 1739 - 1786, prent, RP-P-OB-84.338

Blad met 9 voorstellingen van het verhaal van Abraham uit het Oude Testament. Onder elk plaatje een tweeregelig versje. Genummerd rechtsboven: 2.

Ick Cupido speel in dees Heyligh /…

Jan Nieuwenhuyzen, 1743 - 1758, prent, RP-P-OB-84.352

Blad met 23 voorstellingen van spelende Cupido's. Onder elk plaatje een tweeregelig versje. Genummerd rechtsboven: 17.

Bybelsche Figuuren, des Ouden…

Jan Nieuwenhuyzen, 1743 - 1758, prent, RP-P-OB-84.348

Blad met 9 voorstellingen uit het verhaal van Jozef uit het Oude Testament. Onder elk plaatje een tweeregelig versje. Genummerd rechtsboven: 6.

Bybelsche Figuuren, des Ouden…

Jan van Lee, 1739 - 1786, prent, RP-P-OB-84.340

Blad met 9 voorstellingen van verhalen uit het Oude Testament, van Jona tot Joab. Onder elk plaatje een tweeregelig versje. Genummerd: 8.

Bybelsche Figuuren, des Ouden…

Jan Nieuwenhuyzen, 1743 - 1758, prent, RP-P-OB-84.349

Blad met 9 voorstellingen uit het verhaal van Jozef en van Simson uit het Oude Testament. Onder elk plaatje een tweeregelig versje. Genummerd rechtsboven: 7.

Vier voorstellingen met militairen

Jan Nieuwenhuyzen, 1743 - 1758, prent, RP-P-OB-84.353

Blad met 4 voorstellingen met militairen: Pruisische huzaar te paard, twee vluchtende Pandoeren, kanonnier en bombardier. Elk plaatje met een onderschrift. Genummerd rechtsboven: 63.

13 verschillende voorstellingen

Jan van Lee, 1739 - 1786, prent, RP-P-OB-84.346

Blad met 13 verschillende voorstellingen, van mannen en vrouwen, schepen en enkele dieren. Onder elk plaatje een tekst of een versje. Genummerd: 53.

Deez' Dieren loopen in 't Veld en…

Jan van Lee, 1739 - 1786, prent, RP-P-OB-84.343

Blad met 4 voorstellingen van dieren: paard, koe, kameel en bok. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: 31.

Rot en Paard, de Vis met zyn staart

Jan van Lee, 1739 - 1786, prent, RP-P-OB-84.345

Blad met 6 voorstellingen van dieren (twee zoogdieren en vier vissen). Onder elk plaatje een tweeregelig versje. Genummerd: 38.

Bybelsche Figuuren des Ouden…

Jan van Lee, 1739 - 1786, prent, RP-P-OB-84.342

Blad met 7 grote voorstellingen van het verhaal van David en 4 kleine voorstellingen van andere verhalen uit het Oude Testament. Onder elk plaatje een tweeregelig versje. Genummerd: 29.