Nieuwjaarsprent van het…

anoniem, 1590 - 1610, prent, RP-P-OB-80.503

Nieuwjaarsprent van het timmermansgilde of Sint-Jozefsgilde te Haarlem, ca. 1600. Jozef aan het werk in zijn timmerwerkplaats, op de vloer spelen het Christuskind en Johannes de Doper, links Maria. Voorstelling in omlijsting met putti met de wapens van Habsburg en Haarlem, attributen van de…

Extraordinaire Haarlemse Courant…

Johan Enschedé & Zn., 1793, krant, RP-P-OB-86.241

Aflevering van Extraordinaire Haarlemse Courant van 22 februari 1793 met de proclamatie van generaal Dumouriez aan de Bataven van 14 februari en reactie op het stuk door de Staten-Generaal van 20 februari. Blad bedrukt op beide zijden, bovenaan het Haarlemse stadswapen.

Publicatie over het redden van te…

Johannes Enschedé (I), 1768, tekstblad, RP-P-1982-1489

Tekstblad met publicatie over het verlenen van hulp bij personen die te water zijn geraakt, bekendmaking namens het gerecht te Haarlem, 30 november 1768. De tekst begint met een initiaal M, bovenaan het stadswapen van Haarlem.

Illustratie voor de Hollandse…

Dirck de Bray (toegeschreven aan), 1654, prent, RP-P-1936-280

Vier stroken met in het klein de belangrijkste gebeurtenissen uit het jaar 1653. Bovenaan de benoeming van Oliver Cromwell tot Lord Protector (landvoogd) van Engeland.

De Fabulen van Esofus

Jan Nieuwenhuyzen, 1743 - 1758, prent, RP-P-OB-102.051

Blad met 15 voorstellingen met een portret van Aesopus, illustraties uit zijn fabels en enkele allegorische voorstellingen. Onder elk plaatje een titel. Genummerd rechtsboven: 43.

Portret van Nicolaus Petri van…

Hendrick Goltzius, 1595, prent, RP-P-1894-A-18246

Portret van Nicolaus Petri van Deventer, rekenmeester en astronoom in Amsterdam. Portret ten halven lijve, achter een tafel waarop mathematische en astronomische instrumenten: globe, hemelsfeer, astrolabium, passer. Links van zijn hoofd een geometrisch figuur, rechts een hemelsfeer. Man links op de…

Dool-Hoff

Claes Braau, 1705, prent, RP-P-OB-76.978

Doolhof-spel. Doolhof gevormd door tekst, uitmondend in een afbeelding van het Nieuwe Jeruzalem.

Verklaring bij de allegorische…

Ludwig Gottlieb Portman (verworpen toeschrijving), 1806, tekstblad, RP-P-OB-65.668

Tekstblad met een toelichting in het Nederlands bij de prent met de allegorische voorstelling met gedenksteen voor Jan Nieuwenhuyzen. Onderaan staan de prijzen van de prent vermeld. De tekst is gevat in een ornamentele omlijsting.

Christus aan het kruis met de…

anoniem, 1490 - 1510, prent, RP-P-1896-A-19164

De heilige Franciscus knielt voor de gekruisigde Christus aan diens rechterhand en ontvangt de stigmata. Achter Franciscus staat zijn broederschap. De voorste broeder houdt met beide handen een crucifix vast. Links op de prent verrijzen mensen uit de dood en gaan aan de rechterzijde de hemelpoort…

Komt hier nu Kinders reyn / en lees…

Jan van Lee, 1739 - 1786, prent, RP-P-OB-84.344

Blad met 24 voorstellingen met elk vier gevleugelde dieren, zoals vogels, een uil, een vleermuis en een vlinder, de zgn. Groote Vogelkooi. Onder elke voorstelling de namen van de dieren. Genummerd: 33.