Trouwen in de Gravenzaal van het…

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-29

In de plechtige Gravenzaal van het stadhuis in Haarlem kijken de Hollandse graven en gravinnen uit de 16de eeuw neer op het bruidspaar en hun gasten. Aan de zoldering hangt een 17de eeuwse walviskaak

Begrafenis van Mgr. Zwartkruis

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-48

De Begrafenis van Monseigneur Zwartkruis, bisschop van Haarlem, te Huize Bosbeek.

Opening Districtshuis door A.…

Fotodienst NSB, 1941, foto, NG-2007-35-108

A. Mussert brengt een groet aan een rij langs de stoep opgestelde mannen in uniform. Hij is in gezelschap van functionarissen van de NSB. Meteen achter hem: Van den Arend, zijn adjudant. Verder: S.L.A. Plekker, Seidel en Feenstra.

Stoombaggermolen

Gebroeders Figee, 1883, foto, NG-1031-E

Foto van een baggermolen, op karton geplakt, in rood gelijnd kader met tekst onder en boven waarop de opdrachtgever e.d. staat. Vervaardigd voor vaarwater straat Madura. Opschrift; b. en o.: 'Gebr. Figee - Haarlem - Holland'.

Stoompoortkraan

Gebroeders Figee, 1891, foto, NG-1031-D

Foto van een kraan, op karton geplakt, in rood gelijnd kader met tekst onder en boven waarop opdrachtgever e.d. Vervaardigd voor de Haven van Tandjong Priok. Opschrift; b. en o.: 'Gebr. Figee - Haarlem - Holland'.

Vervoerbare stoomkraan

Gebroeders Figee, 1889, foto, NG-1031-B

Foto van een kraan, op karton geplakt, in rood gelijnd kader met tekst onder en boven waarop opdrachtgever e.d. Vervaardigd voor Staatsspoorwegen Sumatra. Opschrift; b. en o.: 'Gebr. Figee - Haarlem - Holland'.

Gemeentebode Hutubessy

Dolf Toussaint, 1987, documentaire foto, NG-1988-27-43

Gemeentebode Hutubessy (rechts) in Haarlem brengt de kom met lootjes, waarmee de volgorde van stemmen wordt bepaald van de raadsleden bij een hoofdelijke stemming. Deze manier van stemmen vindt plaats als een raadslid dat aanvraagt. Links is de gemeentesecretaris Kamphuis te zien.

Loco-gemeentesecretaris Cerutti

Dolf Toussaint, 1986, documentaire foto, NG-1988-27-41

Loco-gemeentesecretaris Cerutti tijdens de zitting van de raad over de gemeentebegroting van Haarlem. Bij vergaderingen van de gemeenteraad is de (loco) secretaris altijd aanwezig.

De avondmaalstafel

Harry Meijer, 1982 - 1983, documentaire foto, NG-1984-6-30

De avondmaalstafel na afloop van de wekelijkse viering door de oecumenische Basisgroep "De Opperzaal" in de kapel van het Rosenstock-Huessyhuis te Haarlem.

Mis van Charismatische Beweging

Harry Meijer, 1983, documentaire foto, NG-1984-6-21

Een mis van de Charismatische Beweging wordt voorgegaan door drie priesters. Tijdens het gezang houden zij elkaars handen vast in staande houding met uitgebreide armen (orantehouding). De Charismatische Beweging is ontstaan in de Rooms Katholieke Kerk en heeft als doel het starre geestelijke leven…