Handleiding tot het stellen van…

Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff, 1836, boek, NG-2000-20-A

Handleiding tot het stellen van Bliksem-Afleiders en Bijdragen over Afleiders en Het Onweder, samen in 1 band gebonden. het eerste deel bestaat uit een voorwoord van schrijver Kraijenhoff aan Baron van Heeckeren van Kell, 61 pagina's verhandeling over bliksemafleiders, naschrift en een…

De doedelzak geeft geen geluid, dan…

Hendrick Goltzius (toegeschreven aan atelier van), naar Karel van Mander (I), 1590 - 1594, prent, RP-P-1944-1543

Een doedelzakspeler en een dronkaard zitten samen aan tafel. Achter de tafel staat een vrouw met haar handen opgeheven. De doedelzakspeler zit op een omgevallen stoel, naast hem zit een hondje. Onder de voorstelling een verklarend Latijns vers van Franco Estius en een Nederlands vers.

Nieuwjaarsprent van het…

anoniem, 1590 - 1610, prent, RP-P-OB-80.503

Nieuwjaarsprent van het timmermansgilde of Sint-Jozefsgilde te Haarlem, ca. 1600. Jozef aan het werk in zijn timmerwerkplaats, op de vloer spelen het Christuskind en Johannes de Doper, links Maria. Voorstelling in omlijsting met putti met de wapens van Habsburg en Haarlem, attributen van de…

Dijkdoorbraak bij Elden, 1740

Isaac Vincentsz. van der Vinne (toegeschreven aan), naar Isaac Vincentsz. van der Vinne, 1741, prent, RP-P-OB-83.754

Watersnood bij het doorbreken van de dijk bij het dorp Elden, in de nacht van 30 op 31 december 1740. Rechts de tekenaar tekenend in een bootje op het water. Op het blad onder de plaat een beschrijving van de gebeurtenissen en de legenda 1-8.

De Beleegering No. 1.

Jan van Lee, 1739 - 1786, prent, RP-P-2009-848

Blad met 6 voorstellingen. Linkergedeelte van boven naar beneden: man bij kanon met twee tonnen buskruit, man steekt kanon aan, twee mannen laden het kanon opnieuw. Rechtergedeelte van boven naar beneden: gezicht op een stad, twee soldaten bij een tent met granaten in hun hand, voor kar gespannend…

Gestrande griend op het strand bij…

Hendrick Goltzius (atelier van), naar Hendrick Goltzius, 1594, prent, RP-P-OB-80.164

Twee mannen nemen de maten van een griend, een kleine walvis, gestrand bij Zandvoort, 21 november 1594. Op het strand meerdere toeschouwers. Met onderschrift van 4 regels in het Latijn. Apart gedrukt onder de plaat 2 verzen van elk 7 regels in het Nederlands.

Hercules en Cacus

Hendrick Goltzius, 1588, prent, RP-P-OB-10.469

Hercules heft een grote knots op om Cacus, op de grond liggend in zijn grot, te slaan. Onder de voorstelling is in drukletters het adres van drukker Willem Janszoon Blaeu vermeld.

Extraordinaire Haarlemse Courant…

Johan Enschedé & Zn., 1793, krant, RP-P-OB-86.241

Aflevering van Extraordinaire Haarlemse Courant van 22 februari 1793 met de proclamatie van generaal Dumouriez aan de Bataven van 14 februari en reactie op het stuk door de Staten-Generaal van 20 februari. Blad bedrukt op beide zijden, bovenaan het Haarlemse stadswapen.

Jozefs zilveren beker wordt in de…

Jan Luyken, 1703 - 1762, prent, RP-P-1896-A-19368-2041

Isaak zegent Jakob

Jan Luyken, 1703 - 1762, prent, RP-P-1896-A-19368-2024